Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Polski (Polish) starting with ż

+ a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z ł ś ź Ż

Żądana długość klucza „{0}” jest nieprawidłowa.
Żądana liczba bajtów nie została zapisana w odpowiedniej implementacji IStream.
Żądana liczba bajtów przekracza wartość maksymalną.
Żądana odległość znajduje się poza zawartością skojarzonego dokumentu.
Żądana operacja jest niedozwolona, gdy właściciel tego obiektu RelatedEnd ma wartość null. Obiektów RelatedEnd utworzonych za pomocą konstruktora domyślnego należy podczas szeregowania używać tylko jako kontenerów.
Żądana operacja jest nieprawidłowa dla elementu DynamicMethod.
Żądana operacja jest nieprawidłowa w kontekście ReflectionOnly.
Żądana operacja jest nieprawidłowa, gdy jest wywoływana dla pustego elementu ModuleHandle.
Żądana operacja nie jest obsługiwana na tej platformie.
Żądana operacja schowka nie powiodła się.
Żądana sygnatura czasowa nie jest dostępna.
Żądane polecenie FTP nie jest obsługiwane podczas korzystania z serwera proxy HTTP.
Żądane rzutowanie jest niedozwolone: z typu „{0}” na typ „{1}”.
Żądane uaktualnienie nie jest obsługiwane przez element „{0}”. Może to być spowodowane niezgodnymi wiązaniami (na przykład zabezpieczenia są włączone tylko po stronie klienta, a nie na serwerze).
Żądanie dostępu w trybie dołączania może wystąpić wyłącznie w trybie tylko do zapisu.
Żądanie głosowania dotyczącego transakcji zostało ukończone, ale nie znaleziono nieobsłużonego żądania głosowania.
Żądanie HTTP skierowane do obiektu „{0}” przekroczyło przydzielony limit czasu {1}. Czas przydzielony tej operacji mógł być częścią dłuższego limitu czasu.
Żądanie HTTP skierowane do obiektu „{0}” zostało przerwane. Przyczyną może być zamknięcie lokalnego kanału podczas wysyłania żądania. Jeśli to zachowanie jest niepożądane, zaktualizuj kod, tak aby kanał nie był zamykany podczas operacji wysyłania żądania.
Żądanie nie jest dostępne w tym kontekście
Żądanie nie powiodło się.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Arabic client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Arabic error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore