Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Polski (Polish) starting with ź

+ a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z ł ś Ź ż

Źródła danych typu {0} nie są obsługiwane.
Źródła typu (GetType() lub typeof) są niezgodne w przypadku operacji podobnej do Union.
Źródło {0} istnieje już na komputerze '{1}'.
Źródło {0} istnieje już na komputerze lokalnym.
Źródło '{0}' nie jest zarejestrowane na komputerze '{1}' albo nie masz uprawnień do zapisu w kluczu rejestru {2}.
Źródło {0} nie jest zarejestrowane na komputerze lokalnym.
Źródło '{0}' nie jest zarejestrowane w dzienniku '{1}'. (Jest ono zarejestrowane w dzienniku '{2}'). " Właściwości Source i Log muszą być dopasowane lub wartość właściwości Log może być ciągiem pustym, a wtedy zostanie automatycznie dopasowana do właściwości Source.
Źródło BindingSource nie może być swoim własnym źródłem danych. Nie ustawiaj właściwości DataSource i DataMember na wartości, które odwołują się do źródła BindingSource.
Źródło danych '{0}' nie może utworzyć połączenia z bazą danych. Sprawdź ustawienia połączeń źródła danych.
Źródło danych '{0}' nie obsługuje buforowania obiektów implementujących element IDataReader.
Źródło danych '{0}' nie obsługuje sortowania z danymi IEnumerable. Automatyczne sortowanie jest obsługiwane tylko w elementach DataView, DataTable i DataSet.
Źródło danych '{0}' nie obsługuje stronicowania po stronie serwera i zwróciło dane nienależące do kolekcji ICollection. Aby włączyć stronicowanie, zobacz dokumentację źródła danych.
Źródło danych '{0}' obsługuje buforowanie, tylko jeśli właściwość DataSourceMode źródła danych ma wartość DataSet.
Źródło danych '{0}' obsługuje filtrowanie, tylko jeśli metoda SelectMethod zwraca element DataSet lub DataTable.
Źródło danych '{0}' obsługuje filtrowanie, tylko jeśli właściwość DataSourceMode źródła danych ma wartość DataSet.
Źródło danych '{0}' obsługuje sortowanie, tylko jeśli właściwość DataSourceMode źródła danych ma wartość DataSet.
Źródło danych '{0}' obsługuje tylko buforowanie DataView, jeśli nie ma wyrażenia sortowania.
Źródło danych '{0}' obsługuje tylko jeden widok o nazwie '{1}'. Można także pozostawić nazwę widoku (zwaną także członkiem danych) pustą, aby został wybrany widok domyślny.
Źródło danych elementu GridView o identyfikatorze '{0}' nie ma żadnych właściwości ani atrybutów, z których można wygenerować kolumny. Upewnij się, że źródło danych ma zawartość.
Źródło danych jest nieprawidłowego typu. Musi to być IListSource, IEnumerable lub IDataSource.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Dutch client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Dutch error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore