Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Polski (Polish) starting with ś

+ a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z ł Ś ź ż

Ścieżka "{0}" w argumencie "{1}" jest nieprawidłowa.
Ścieżka '{0}' jest mapowana do katalogu poza tą aplikacją. Ta funkcja nie jest obsługiwana.
Ścieżka '{0}' jest zabroniona.
Ścieżka „{0}” Storyboard.TargetProperty nie wskazuje na właściwość DependencyProperty.
Ścieżka „{0}” Storyboard.TargetProperty zawiera nienadającą się do animacji właściwość „{1}”.
Ścieżka jest nieprawidłowa.
Ścieżka ma niedozwolony format.
Ścieżka musi być prawidłową nazwą pliku.
Ścieżka nie może być ciągiem pustym ani zawierać tylko odstępów.
Ścieżka nie może być nazwą dysku.
Ścieżka nie może być zerowa.
Ścieżka pusta nie zawiera katalogu.
Ścieżka TargetProperty nie może być pusta.
Ścieżka UNC powinna mieć format \\server\share.
Ścieżka upuszczania pliku „{0}” jest nieprawidłowa
Ścieżka wirtualna '{0}' nie jest prawidłową bezwzględną ścieżką wirtualną w bieżącej aplikacji.
Ścieżka wirtualna '{0}' nie prowadzi do katalogu głównego.
Ścieżka wirtualna '{0}' nie wskazuje katalogu; dozwolone są tylko istniejące katalogi.
Ścieżka wirtualna '{0}' wykonuje mapowanie do innej aplikacji, co jest niedozwolone.
Ścieżka wirtualna „{0}” wskazuje na zewnątrz aplikacji wirtualnej „{1}”.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Turkish client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Turkish error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore