Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Norsk (Bokmål) (Norwegian) starting with x

+ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w X y z å é ø

X509CertificateValidationMode.Custom krever en CustomCertificateValidator. Angi CustomCertificateValidator-egenskapen.
XAML-dataflytskriveren støtter ikke søk fra slutten.
XamlReader-forekomsten er i bruk, så den kan ikke brukes til en annen innlastingsoperasjon.
XML er ikke korrekt utformet.
XML er ikke korrekt utformet.
XML for innholdstyper samsvarer ikke med skjemaet.
XML med ugyldig format. Elementet som begynner på ({0},{1}), har ingen avsluttende kode.
XML ugyldig. Forventet {0}-kode.
XmlArray og XmlArrayItem kan ikke brukes i forbindelse med XmlAttribute, XmlAnyAttribute, XmlElement, XmlText eller XmlAnyElement.
XmlArrayAttribute kan ikke brukes i gjentatt del {1}:{0}.
XmlAttribute kan ikke brukes til å kode matrisen {1}, fordi den er merket med FlagsAttribute.
XmlAttribute og XmlAnyAttribute kan ikke brukes i forbindelse med XmlElement, XmlText, XmlAnyElement, XmlArray eller XmlArrayItem.
XmlAttribute og XmlAnyAttribute kan ikke brukes med rpc\literal SOAP. Du kan bruke følgende attributter: XmlArray, XmlArrayItem eller enkle XmlElement.
XML-attributter kan ikke angis for typen {0}.
XML-attributtet {0} i navneområdet {1} finnes allerede i gjeldende område. Bruk XML-attributter til å angi et annet XML-navn eller navneområde for attributtet.
XmlDataNamespaceMappingCollection kan ikke bruke XmlNamespaceMapping som har null-URI.
XmlElement må inneholde XML-innhold.
XmlElement, XmlText og XmlAnyElement kan ikke brukes i forbindelse med XmlAttribute, XmlAnyAttribute, XmlArray eller XmlArrayItem.
XML-elementer for relasjoner kan ikke angi attributtet {0}.
XML-elementet {0} fra navneområdet {1} refererer til en metode og en type. Du kan endre metodens meldingsnavn ved å bruke WebMethodAttribute eller endre typens rotelement ved hjelp av XmlRootAttribute.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore