Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Norsk (Bokmål) (Norwegian) starting with v

+ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u V w x y z å é ø

Valgbeholderen krever ett valg.
Valgbeholderen støtter ikke flere valg.
Valget for denne prosessoren må være en IServiceProvider.
Valgidentifikatoren {0} må være en "enum".
Valgpunktet {0} tilhører ikke DocumentViewer-siden.
Valgtypen er ugyldig for denne SelectionHandler.
Validering av egendefinert passord mislyktes.
Validering av TransactedBatchingBehavior mislyktes. Tjenesteendepunktet kan ikke startes. TransactedBatchingBehavior krever en binding som inneholder et bindingselement ITransactedBindingElement som returnerer sann for ITransactedBindingElement.TransactedReceiveEnabled. Hvis du bruker NetMsmqBinding eller MsmqIntegrationBinding, må du kontrollere at ExactlyOnce er angitt til sann.
Validering av TransactedBatchingBehavior mislyktes. Tjenesten eller klienten kan ikke startes. Transaksjonsgruppering støttes ikke for øktkontrakter. Fjern virkemåten for transaksjonsgruppering fra endepunktet, eller definer en kontrakt uten økter.
Validering av TransactedBatchingBehavior mislyktes. Tjenesten kan ikke startes. Transaksjonsgruppering krever at ServiceBehavior.ReleaseServiceInstanceOnTransactionComplete er usann.
Validering av XML-skjema mislyktes for tilordning av skjema. Feilinformasjon for skjema: {0}.
Validering mislyktes for regel {0}.
Valideringsegenskap ikke angitt.
Valideringsmetode kan bare velges for noder av typen Document, DocumentFragment, Element eller Attribute.
Valideringsmetoden {0}() returnerte en feil for forespørselen.
Valideringsmetoden {0}() returnerte uventet status: {1}.
ValueType {0} er ugyldig for Condition.
ValueType {0} er ugyldig for DataTrigger.
ValueType-egenskapen for en celle i et rutenett kan ikke være null.
ValueType-retting i matriser er ikke implementert.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Japanese client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Japanese error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore