Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Norsk (Bokmål) (Norwegian) starting with t

+ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s T u v w x y z å é ø

tabClasses må ha samme antall elementer som tabScopes
Tabellen ({0}) kan ikke være den underordnede tabellen til seg selv i en nestet relasjon: DataSet-navnet er i konflikt med tabellnavnet.
Tabellen ({0}) kan ikke være den underordnede tabellen til seg selv i nestede relasjoner.
Tabellen {0} i databasen {1} er ikke aktivert for hurtigbuffervarsling for SQL. Kontroller at tabellen finnes og at tabellnavnet som brukes for hurtigbufferavhengighet samsvarer nøyaktig med tabellnavnet som brukes i registreringen av hurtigbuffervarslingen. Hvis du vil aktivere tabellen for hurtigbuffervarsling for SQL, bruker du metoden SqlCacheDependencyAdmin.EnableTableForNotifications eller kommandolinjeverktøyet aspnet_regsql. Hvis du vil bruke verktøyet, kjører du aspnet_regsql.exe -? for nærmere informasjon. Hvis du vil ha en liste over aktiverte tabeller i databasen, bruker du metoden SqlCacheDependencyManager.GetTablesEnabledForNotifications eller kommandolinjeverktøyet aspnet_regsql.exe.
Tabellen {0} må inneholde raddeler i rekkefølgen topptekst, tekst og bunntekst.
Tabellen {0} tilhører ikke DataSet.
Tabellen {0}, som er angitt som en del av denne MSL, finnes ikke i MetadataWorkspace.
Tabellen har ikke en primærnøkkel.
Tabellen som denne samlingen viser relasjoner for, er fjernet fra DataSet.
Tabellen/visningen {0} har ingen definert primærnøkkel. Nøkkelen er utledet, og definisjonen ble opprettet som en skrivebeskyttet tabell/visning.
Tabellen/visningen {0} har ingen primærnøkkel definert, og ingen gyldig primærnøkkel kan utledes. Denne tabellen/visningen er utelatt. Hvis du vil bruke enheten, må du se gjennom skjemaet, korrigere nøklene og fjerne kommentarer.
Tabellen/visningen {0} har kolonnen {1} definert som en primærnøkkel, men kolonnetypen {2} er ikke en gyldig type for en nøkkel i EDM. Det vil bli gjort et forsøk på å definere tabellen/visningen som en skrivebeskyttet tabell/visning.
Tabellkolonnen {0} for {1} er tilordnet til en egenskap eller nøkkelverdi for modellsamtidighet, men kan ikke sammenlignes.
TableLayoutPanel kan ikke utvides til å inneholde kontrollen fordi panelets GrowStyle-egenskap er satt til FixedSize.
TableName kreves når det er en del av DataSet.
TabPage kan ikke legges til i {0}. TabPages kan bare legges til i TabControls.
TabPage kan ikke legges til i en annen TabPage. TabPages kan bare legges til i TabControls.
TabScope må ha TabScopeEnum.Component eller TabScopeEnum.Document
Tabulatoren {0} har ikke punktgrafikk.
Tabulatoren {0} må ha et gyldig navn.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore