Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Norsk (Bokmål) (Norwegian) starting with r

+ a b c d e f g h i j k l m n o p q R s t u v w x y z å é ø

Raden finnes ikke i tabellen.
Raden kan ikke legges til fordi den er fryst og plassert etter en rad som ikke er fryst.
Raden kan ikke legges til fordi den ikke er fryst og er plassert foran en rad som er fryst.
Raden RowTemplate inneholder flere celler enn antall kolonner.
Raden som er knyttet til valutabehandlerens plassering, kan ikke gjøres usynlig.
Raden tilhører ikke samme DataSet som denne relasjonen.
Raden tilhører ikke samme DataSet som denne relasjonen.
Rader kan ikke fjernes programmatisk hvis ikke DataGridView er databundet til en IBindingList som støtter endringsvarsling og tillater sletting.
Rader kan ikke legges til programmatisk i radsamlingen for DataGridView når kontrollen er databundet.
Rader må være større enn -1.
Radmedlemmet {0} i typen {1} og radmedlemmet {2} i typen {3} er inkompatible fordi de har ulikt antall kolonner.
Radoverskrifter kan ikke gjøres usynlige fordi DataGridView-kontrollen inkluderer radoverskriftene i AutoSize-modusen.
Radsamlingen kan ikke fjernes programmatisk når DataGridView-kontrollen er databundet til annet enn en IBindingList som støtter endringsvarsling og tillater sletting.
Radtypen {0} og radtypen {1} er inkompatible fordi de har ulikt antall kolonner.
Rammefeilstørrelsen ({0}) overskrider kvoten.
Rammemodusen {0} støttes ikke.
Rammen er ugyldig. Rammen må være mellom 0 og FrameCount.
Rammer som er vert for HTML-innhold, kan ikke overlappe hverandre i delvis klarering.
Rammevia ({0}) er ikke en gyldig URI.
Rammeviastørrelsen ({0}) overskrider kvoten.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Portuguese client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Portuguese error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore