Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Norsk (Bokmål) (Norwegian) starting with p

+ a b c d e f g h i j k l m n o P q r s t u v w x y z å é ø

P2P er ikke tilgjengelig.
På grunn av et kall om avbrudd av forespørselskontekst kan kanalen for den pålitelige svarøkten ha en åpning i svarsekvensen. ExactlyOnce-sikringen kan ikke tilfredsstilles lenger. Den pålitelige økten mislyktes.
På grunn av sikkerhetsbegrensninger for utklippstavlen, kan ikke det angitte utklipptavleformatet angis.
På grunn av sikkerhetsrestriksjoner kan ikke typen {0} åpnes.
Package er ikke åpen for lesing.
Package har allerede en rot av typen DocumentSequence eller FixedDocument.
Package har mer enn én "Discard Control relationship".
Package har mer enn én "Thumbnail relationship".
Package må inneholde en XPS PackagePart.
Package.{0} støttes ikke i direkteavspillingsproduksjon.
PackagePart har allerede en tilknyttet Thumbnail.
PackagePart har mer enn én "Print Ticket relationship".
PackagePart har mer enn én "Thumbnail relationship".
PackagePart har mer enn ett "Print Ticket relationship".
PackagePart refererer til Discard Control med uriktig innholdstype.
PackagePart refererer til en Restricted Font med uriktig innholdstype.
PackagePart refererer til en Thumbnail med uriktig innholdstype.
PackagePart tilhører en annen beholder.
PackagePart URI tilsvarer ikke en FixedDocumentSequence.
PackagePart URI tilsvarer ikke en FixedPage.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Italian client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Italian error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore