Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Norsk (Bokmål) (Norwegian) starting with o

+ a b c d e f g h i j k l m n O p q r s t u v w x y z å é ø

obj eller ctx må være null.
ObjectContext må konfigureres ved å 1) definere ContextTypeName, 2) definere både ConnectionString og DefaultContainerName, 3) definere ContextType eller 4) angi den i hendelsen OnSelecting.
ObjectContext-forekomsten er fjernet og kan ikke lenger brukes til operasjoner som krever en tilkobling.
ObjectContext-parameteren ({0}) i en kompilert spørring kan bare brukes som kilde for spørringer.
ObjectDataProvider kan bare tilordnes ObjectType eller ObjectInstance, ikke begge.
ObjectDataProvider trenger enten ObjectType eller ObjectInstance.
ObjectDataSource {0} finner ikke en ikke-generisk metode {1} som har parametere: {2}.
ObjectDataSource {0} finner ikke en ikke-generisk metode {1} som ikke har parametere.
ObjectDataSource {0} finner ikke en ikke-generisk metode {1} som tar parametere av typen {2}.
ObjectDataSource {0} har ingen verdier som skal settes inn. Kontroller at verdiordlisten inneholder verdier.
ObjectDataSource {0} støtter ikke innsetting hvis ikke InsertMethod er angitt.
ObjectDataSource {0} støtter ikke oppdatering hvis ikke UpdateMethod er angitt.
ObjectForScripting-klassen må være synlig for COM. Verifiser at objektet er felles eller vurder å legge til ComVisible-attributtet i iklassen din.
objectID kan ikke være mindre enn eller lik null.
ObjectManager fant et ugyldig antall rettinger. Dette indikerer vanligvis et problem i formateringsprogrammet.
ObjectStateEntry angir at den ukjente egenskapen {0} av typen {1} er endret. Det finnes ingen slik egenskap.
ObjectStateEntry er en nøkkeloppføring, og de gjeldende og opprinnelige verdiene er ikke tilgjengelige.
ObjectStateEntry er en nøkkeloppføring, og tilstanden kan ikke endres.
ObjectStateEntry er en nøkkeloppføring. Delete kan ikke kalles for nøkkeloppføringer.
ObjectStateEntry er en relasjonsoppføring. Gjeldende og opprinnelige verdier for relasjonsoppføringer kan ikke endres.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my German client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those German error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore