Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Norsk (Bokmål) (Norwegian) starting with n

+ a b c d e f g h i j k l m N o p q r s t u v w x y z å é ø

Name for ContractDescription må være en streng som ikke er tom.
Name for OperationDescription må være en streng som ikke er tom.
Name kan ikke være en tom streng.
Name kan ikke være en tom streng.
Name støttes ikke under ResourceDictionary-området.
Name-egenskapen må være en streng som ikke er tom.
namespaceName-parameteren {0} inneholder tegn som ikke er gyldige.
NaN er ikke en gyldig verdi for Matrix-medlem.
Når AttributeScopeQuery er angitt, støttes bare SearchScope.Base.
Når automatisk valg av endepunkt er deaktivert, må du angi en datablob eller en eksplisitt liste over endepunkt som skal registreres.
Når du angir FieldInfo for å fastsette en nestet type, må du også angi en gyldig ID for det innholdsobjektet.
Når du angir IDen for et innholdsobjekt, må du også angi FieldInfo som identifiserer gjeldende felt i det objektet.
Når du bruker en Bare-parameterstil og en tjeneste-RoutingStyle for RequestElement, må metoden ha akkurat én parameter.
Når du implementerer en avledet StateManagedCollection, må implementeringen av CreateKnownType() samsvare med implementeringen av GetKnownTypes().
Når du utfører en skriveoperasjon med AllowWriteStreamBuffering angitt til False, må du angi en ikke-negativt tall for ContentLength eller angi True for SendChunked.
Når en {0} er i bruk (forseglet), kan den ikke endres.
Når et objekt returneres med flettealternativet NoTracking, kan ikke Load kalles når egenskapen IsLoaded er sann.
Når et objekt returneres med flettealternativet NoTracking, kan Load bare kalles når EntityCollection eller EntityReference ikke inneholder objekter.
Når flere endepunkter på en tjeneste deler samme ListenUri, må alle disse endepunktene ha samme Identity i sin EndpointAddress. Endepunktene på ListenUri {0} oppfyller ikke disse vilkårene.
Når godkjenning er prøvd som klient eller server, må flere forsøk bruke samme klient- eller serverrolle.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my German client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those German error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore