Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Norsk (Bokmål) (Norwegian) starting with m

+ a b c d e f g h i j k l M n o p q r s t u v w x y z å é ø

Må angi bindingsflagg som beskriver den nødvendige startoperasjonen. (BindingFlags.InvokeMethod CreateInstance GetField SetField GetProperty SetProperty).
Må angi egenskapen Set eller Get, eller metodekallet for et COM-objekt.
Må angi en eller flere parametere.
Må angi gyldig informasjon for analyse av strengen.
Må angi minst en rangering.
Må angi minst ett flagg.
Må angi nøyaktig ett flagg.
Må angi Source i RoutedEventArgs før utarbeidelse av hendelsesrute eller aktivering av behandlingsprogrammer.
Må angi TargetProperty for {0}.
Må angi tilordning for alle nøkkelegenskaper ({0}) for End {1} i Relationship {2}.
Må angi tilordning for alle nøkkelegenskaper ({0}) i EntitySet {1}.
Må angi tilordning for alle typer i {0} {1}.
Må angi verdi for {0}.
Må bruke en fast palettype. {0} støttes ikke her.
Må fullføre Convert()-operasjon eller kalle Encoder.Reset() før kall til GetBytes() eller GetByteCount(). Koder {0} "fallback" {1}.
Må ha {0} underordnet element i linje nummer {1}, linjeposisjon {2}.
Må ha {0} underordnet element i linje nummer {1}, linjeposisjon {2}.
Må ha absolutt URI.
Må ha en Storyboard-objektreferanse før denne utløserhandlingen kan utføres.
Må ha en type som ikke er null.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore