Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Norsk (Bokmål) (Norwegian) starting with l

+ a b c d e f g h i j k L m n o p q r s t u v w x y z å é ø

Lagerdataleverandøren returnerte ikke informasjon for forespørselen {0}. Se det indre unntaket for detaljer.
Lageret finnes fra før.
Lageret finnes ikke.
Lageret LocalDataStoreSlot er tømt.
Lageret må være åpent for denne operasjonen.
Lagerleverandøren returnerte ikke noen gyldig EdmType for {0}.
Lagermetadataene er ikke generert ennå. Kall GenerateStoreMetadata() først.
Lagrede prosedyrer kan ikke brukes i spørringer.
Lagret prosedyrekall mislyktes.
Lagring av ImageList mislyktes.
Lagring er ikke aktivert i XmlDataSource {0} når det er angitt en XSL-transformasjon, når innholdet ble angitt med egenskapen Data, når innholdet ble lastet inn fra en URL-adresse, eller det ble brukt en egendefinert leverandør av virtuell bane.
Lagringsdisken eller -mediet er fullt.
Lagringsfunksjonen {0} finnes ikke.
Lagringsfunksjonen har parameteren {0}, men finner ingen tilsvarende parameter i FunctionImport.
Lagringstilordningen kan bare slås opp fra typen i begrepsmodellen. Den kan ikke slås opp fra typen i følgende område: {0}.
LambdaBody kan bare angis i et DbFunctionExpression som refererer til en lambda-funksjon.
LargeChange: Verdien {0} må være større eller lik 0.
Låsen fjernes mens den fremdeles er i bruk. Den holdes enten av en tråd og/eller har aktive ventere som venter å hente låsen.
Låsflagg er ugyldig.
Lastingsfaktoren må ligge mellom 0,1 og 1,0.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Thai client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Thai error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore