Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Norsk (Bokmål) (Norwegian) starting with k

+ a b c d e f g h i j K l m n o p q r s t u v w x y z å é ø

Kalenderdimensjoner ({0}, {1}) er ugyldige.
Kall Bind-metoden før du utfører denne operasjonen.
Kall den tomme ToolStripComboBox-konstrukttøren, som vil fremskaffe en ComboBox.
Kall den tomme ToolStripTextBox-konstrukttøren, som vil fremskaffe en TextBox.
Kall metoden {0} før du kaller denne metoden.
Kall til "set"-egenskapen {0} krever minst ett argument.
Kall til {0} når dataleseren er lukket er ikke en gyldig operasjon.
Kall til APIen GlobalMemoryStatusEx mislyktes. Se internt unntak hvis du vil ha flere detaljer.
Kall til metodene ReadContentAsBase64 og ReadContentAsBinHex kan ikke blandes med kall til ReadElementContentAsBase64 og ReadElementContentAsBinHex.
Kall til metodene ReadContentAsBase64 og ReadContentAsBinHex kan ikke blandes med kall til ReadChars, ReadBase64 og ReadBinHex.
Kall til Passport Manager mislyktes. Kontroller at Passport Manager er installert og riktig konfigurert.
Kall til SSPI mislyktes. Se internt unntak.
Kall til standardmetoden CreateOrderedEnumerable i resultatet av en LINQ to Entities-spørring støttes ikke.
Kall til Validate-metoden til ExceptionValidationRule støttes ikke. Valideringsresultatet for ExceptionValidationRule angis implisitt av bindingsmotoren når unntak fanges opp.
Kallenavnet mangler kolon
Kallene for start og slutt på skriving stemmer ikke overens. Startpost = {0} Sluttpost = {1}.
Kallet til {0} mislyktes.
Kallet til {0}-metoden samsvarer ikke med et tilsvarende kall til ValidateElement-metoden.
Kallet til funksjonen {0}() er tvetydig. {1}() er definert i både navneområdet {2} og navneområdet {3}. Hvis du vil oppheve tvetydigheten, bruker du det fullstendige funksjonsnavnet eller definerer et navneområdealias.
Kallet til funksjonen {0}() er tvetydig. {1}() er definert som en kanonisk funksjon i navneområdet {2}. Hvis du vil fjerne tvetydigheten, bruker du det fullstendige funksjonsnavnet eller definerer et navneområdealias.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore