Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Norsk (Bokmål) (Norwegian) starting with i

+ a b c d e f g h I j k l m n o p q r s t u v w x y z å é ø

I Binding {0}, kommer ikke TransportBindingElement {1} til slutt i BindingElementCollection. Endre rekkefølgen av elementene slik at TransportBindingElement kommer til slutt.
I dataforskyvningen {0} er ikke {2} forsøk gyldig. Med CommandBehavior.SequentialAccess kan du bare lese fra dataforskyvningen {1} eller større.
I dialogboksen Skriv inn objektnavnene som skal velges angir du navnet på identiteten som brukes for å kjøre webprogrammet.
I dialogboksen Skriv inn objektnavnene som skal velges skriver du inn {0}.
I en FrameworkTemplate kan ikke ContentPresenter og GridViewRowPresenter være i hverandre inklusivt eller eksklusivt.
I EntityContainer {1} angir FunctionImport {0} et EntitySet, men returnerer ingen enheter.
I EntityContainer {3}, returnerer FunctionImport {0} enheter av typen {1} som ikke kan finnes i deklarert EntitySet {2}.
I EntityContainer {4} ble ikke Role for End med EntitySet {0} i AssociationSet {1} angitt, og det fantes ingen End i Relationship {2} som samsvarte med typen {3}.
I EntityContainer {4} ble ikke Role for End med EntitySet {0} i AssociationSet {1} angitt, og det finnes flere End i relasjonen {2} som samsvarer med typen {3}. Angi attributtet Role for å oppheve tvetydigheten for End.
I EntityContainer {4} refererer Role {0} i AssociationSet {1} og {2} til samme EntitySet, {3}. Hvis to eller flere AssociationSet refererer til samme AssociationType, må du kontrollere at endene ikke refererer til samme EntitySet.
I et kontraktarvhierarki må CallbackContract for ServiceContract være en undertype av CallbackContract-forekomstene for alle CallbackContract-forekomstene i ServiceContract-forekomstene arvet av opprinnelig ServiceContract. Typene {0} og {1} bryter denne regelen.
i gjeldende FROM-setning
I konstruktører og startere er det bare støtte for egenskaps- eller feltparameterbindinger i LINQ to Entities.
I ObjectDataSource {0}, når EnablePaging er True, må du angi gyldige parameternavn for StartRowIndexParameterName og MaximumRowsParameterName for SelectMethod.
I og med at basisen ServiceContract {0} har en CallbackContract {1}, må avledet ServiceContract {2} også angi enten {1} eller en avledet type som CallbackContract.
I operasjonen {0} er mer enn én feil erklært med detaljtypen {1}
I operasjonen {0} er mer enn én feil erklært med elementnavnet {1} i navneområdet {2}
I operasjonen {0} er skjematypen som samsvarer med feildetaljtypen {1}, anonym. Angi Fault-navnet eksplisitt for å eksportere anonyme typer.
I operasjonen {0} kan ikke en nullverdi returneres fra metoder som returnerer Message.
I operasjonen {0} kan ikke nullverdien sendes til metoder som tar Message som inndataparameter.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Czech client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Czech error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore