Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Norsk (Bokmål) (Norwegian) starting with h

+ a b c d e f g H i j k l m n o p q r s t u v w x y z å é ø

Hakemerker må være mellom DateTime.MinValue.Ticks og DateTime.MaxValue.Ticks.
HandleExternalEventActivity som initialiserer korrelasjonen kan ikke deklareres innenfor overordnet aktivitet for flerforekomst {0}.
HandleInheritability.None eller HandleInheritability.Inheritable kreves.
Handlingen Reset må initialiseres med indeksen -1.
Handlingen Reset må initialiseres uten endrede elementer.
Handlingen som utføres på denne kontrollen, kalles fra feil tråd. Formidle den korrekte tråden ved hjelp av Control.Invoke eller Control.BeginInvoke for å utføre denne handlingen.
Handlingssettet kan ikke være tomt.
HandoffBehavior-verdien er ugyldig.
HandoffBehavior-verdien er ugyldig.
Håndtrykk mislyktes på grunn av et uventet pakkeformat.
Har allerede initialiseringsstatus.
Har ikke tilgang til verdien fordi den ikke er ferdig dekodet ennå.
Hash-nøkkelen kan ikke endres etter første skriving til dataflyten.
HashSet-kapasiteten er for stor.
Hastigheten i millisekunder som feilikoner blinker i.
HAVING-setningen må komme etter en GROUP BY-setning.
Header ({0}, {1}) var kryptert, men ikke signert. Alle krypterte hoder utenfor sikkerhetshodet må signeres.
Heap-feil i delt minne
Heltall eller token var for stor til å kunne kodes.
Heltallsverdien {0} i linje nummer {1}, linjeposisjon {2} er ugyldig.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Chinese client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Chinese error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore