Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Norsk (Bokmål) (Norwegian) starting with f

+ a b c d e F g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å é ø

Fabrikktypen {0} for lagerleverandøren implementerer ikke grensesnittet IServiceProvider. Bruk en lagerleverandør som implementerer dette grensesnittet.
Facet {0} må angis for innskrevne {1}-egenskaper.
Facet {0} må ikke angis for typen {1}.
Fant {0}-element for Name, men det er ikke et MediaElement.
Fant {0}-målobjektet Name, men objektet er ikke en gyldig måltype.
Fant {0}-objektet Name, men det er ikke et BeginStoryboard-objekt.
Fant AggregateOp utenfor GroupBy-metoden.
Fant delt kodefeil for TCP-kanal.
Fant duplisert AttributeUsageAttribute for attributtypen {0}.
Fant duplisert objekt-ID. IDer må være entydige i signatur-XML-filen.
Fant elementet {{{0}}}{1}. Forventet element for fast side ({{{2}}}{3}).
Fant en nullverdi i en matrise.
Fant en sirkelrelasjonsbane under bruk av begrensninger for referanseintegritet. Referanseintegritet kan ikke brukes i sirkelrelasjoner.
Fant en syklus i det angitte kommandotreet.
Fant en syklus i endringssettet
Fant en syklus i et LINQ-uttrykk.
Fant en syklus i typehierarkiet {0}.
Fant en tom verdi for det nødvendige base-64-attributtet med navnet {0} i navneområdet {1}.
Fant en ugyldig returkode mens et program ventet på å starte. Kommandoen som ble utført, var {0}.
Fant en utdatert .resources-fil i samlingen {0}. Bygg .resources-filen på nytt, og bygg deretter samlingen på nytt.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Hungarian client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Hungarian error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore