Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Norsk (Bokmål) (Norwegian) starting with e

+ a b c d E f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å é ø

EditorPart {0} må plasseres i en EditorZone.
EditorPart har ingen ID.
EditType-egenskapen for den gjeldende cellen peker ikke til en klasse som er avledet fra System.Windows.Forms.Control og implementerer grensesnittet IDataGridViewEditingControl.
Edm AssociationSet {0} kan ikke tilordnes flere ganger.
EDM-funksjonen {0} støttes ikke i tidligere versjoner av SQL Server enn SQL Server 2008.
EdmRelationshipAttribute for relasjonen {1} har en nullparameter, {0}.
EdmRelationshipNavigationPropertyAttribute for RelationshipType {3} i NavigationProperty {0} i EntityType {1} har TargetRole-navnet {2}, som ikke er gyldig. Kontroller at TargetRole-navnet er et gyldig navn.
EdmRelationshipNavigationPropertyAttribute i NavigationProperty {0} i EntityType {1} har RelationshipName {2}, som ikke er gyldig. Kontroller at RelationshipName er gyldig.
EdmType kan ikke tilordnes til CLR-klasser flere ganger. EdmType {0} er tilordnet flere ganger.
EDMVersion for elementsamlingen {0} er senere enn EDMVersion som støttes under kjøring. Den seneste EDMVersion som støttes under kjøring for denne versjonen, er {1}.
EffectiveKeySize må være den samme som KeySize i denne implementeringen.
Effektgrafen har en syklus.
Effektgruppen har ingen underordnede.
Egenskap {0} er ikke definert, eller verdien kan ikke løses til en faktisk type.
Egenskap {0} er ikke definert.
Egenskap {0} har ugyldig verdi. {1}
Egenskap {0} har ugyldig verdi. Betingelsesbehandling kan ikke være innenfor underaktivitet.
Egenskap {0} har ugyldig verdi. Felt {1} finnes ikke.
Egenskap {0} har ugyldig verdi. Metode {1} finnes ikke.
Egenskap {0} har ugyldig verdi. Rotaktivitetstypen er ugyldig.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore