Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Norsk (Bokmål) (Norwegian) starting with d

+ a b c D e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å é ø

D kan bare kalle {0} før eller under PreRender.
Dagen {0} er ikke gyldig for måneden {1} i DateTime-litteralen {2}.
Dagen {0} er ikke gyldig i DateTime-litteralen {1}.
DashPattern-verdien er ugyldig.
Data kan ikke være null eller 0 byte.
Data som ble returnert, er større enn 2 GB. Bruk SequentialAccess-kommandoen til å hente alle dataene.
Databasen genererte en nøkkel som allerede er i bruk.
Databasenavnet kan ikke være null eller tomt hvis øktstatustypen er SessionStateType.Custom.
Databasenavnet kan ikke være tomt eller bare inneholde blanktegn.
DataBinding finner ikke en rad i listen som passer for alle bindinger.
dataBinding tilhører allerede denne BindingsCollection.
dataBinding tilhører en annen BindingsCollection.
DataBinding: {0} er et ugyldig indeksert uttrykk.
DataBinding: {0} inneholder ikke en egenskap med navnet {1}.
DataBinding: {0} tillater ikke indeksert tilgang.
Databundet DataGridView-kontroll kan bare sorteres i databundede kolonner.
DataColumn med typen {0} er en complexType. Kan ikke serialisere verdi for en sammensatt type som attributt
DataContext åpnet etter Dispose.
DataContractSerializer støtter ikke samlingen angitt på elementet {0}.
DataControlField må være i en INamingContainer.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Korean client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Korean error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore