Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Norsk (Bokmål) (Norwegian) starting with c

+ a b C d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å é ø

CacheRequest.Pop ble kalt på en CacheRequest som ikke var den gjeldende forespørselen øverst i stakken.
CallbackBehaviorAttribute kan kjøres bare som en virkemåte på et endepunkt med en duplekskontrakt. Kontrakten {0} er ikke dupleks i og med at den ikke inneholder noen tilbakeringingsoperasjoner.
CallbackContract {0} er ugyldig fordi den ikke er en grensesnittype.
CallExternalMethodActivity-parameter {0} kan ikke serialiseres
CanSlip støttes bare for tidslinjer uten AutoReverse, AccelerationRatio eller DecelerationRatio.
Capabilities-objekt kan ikke startes to ganger.
CaretStops-strengen kan inneholde bare heksadesimale sifre.
CASE/WHEN/THEN-uttrykket er ikke gyldig, ettersom ingen resulterende uttrykk er angitt.
CAST-uttrykket er ikke gyldig. Det er ingen gyldig konvertering fra typen {0} til typen {1}.
CatalogPart {0} må plasseres i CatalogZone.
CatalogPart har ingen ID.
Cellen {0} vises som om en tilknyttet topptekstcelle ikke finnes.
Cellen er ikke i et DataGridView. Cellen kan ikke hente den arvede cellestilen.
CellPadding må være større enn -1.
CellSpacing må være større enn -1.
ClientCredentials kan ikke legges til bindingsparameterne fordi bindingsparameterne allerede inneholder en SecurityCredentialsManager {0}. Hvis du konfigurerer egendefinert legitimasjon for kanalen, må du først fjerne eventuelle eksisterende ClientCredentials fra virkemåtesamlingen før du legger til den egendefinerte legitimasjonen.
ClientCredentials kan ikke opprette en lokal tokenleverandør for tokenkravet {0}.
ClientCredentialType.None er ikke gyldig for sikkerhetsmodusen TransportWithMessageCredential. Angi en meldingslegitimasjonstype, eller bruk en annen sikkerhetsmodus.
ClientOperation {0} krever Formatter, fordi SerializeRequest og DeserializeReply begge ikke er False.
ClientTarget settes til et ugyldig alias {0}. Konfigurasjonsdelen <clientTarget> brukes til å definere ClientTarget-aliaser.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore