Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Norsk (Bokmål) (Norwegian) starting with a

+ A b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å é ø

absoluteExpiration må være DateTime.MaxValue eller slidingExpiration må være timeSpan.Zero.
AcceleratedTokenAuthenticator forventer ikke RequestSecurityTokenResponse fra klienten.
AcceptChanges kan ikke fortsette fordi objektets EntityKey-verdi er null eller ikke en midlertidig nøkkel. Dette kan skje når egenskapen EntityKey blir endret mens objektet er i tillagt tilstand.
AcceptChanges kan ikke fortsette fordi objektets nøkkelverdier er i konflikt med et annet objekt i ObjectStateManager. Kontroller at nøkkelverdiene er unike før du kaller AcceptChanges.
AccessKey er for lang. Kan ikke være lengre enn ett tegn.
Action {0} i {1} gjenkjennes ikke. Gyldige handlinger er: None, Cascade og Restrict.
Active Directory Client er ikke installert på datamaskinen.
Active Directory-domenekontrolleren må kjøre operativsystemet Windows Server 2003 eller senere.
Active Directory-objektet i banen {0} er ikke en beholder.
ActiveDirectoryTransportType.Smtp støttes ikke.
ActiveStepIndex må være mindre enn WizardSteps.Count og minst -1. Kontroller at trinn som legges til dynamisk, legges til før eller under hendelsen Page_PreInit.
ActiveX-kontrollen er en kontroll uten vindu. Kontrollen støttes ikke i denne versjonen av .NET Framework.
ActiveX-kontrollen er vindusløs. Vindusløse ActiveX-kontroller støttes ikke.
ActiveX-kontrollen kan ikke lastes inn på nytt med en OcxState av en annen lagringstype.
ActiveX-kontroller godtar bare skrifttyper som er definert i GraphicsUnit.Point.
ActiveX-serialiseringen mislyktes fordi serialiseringsformat ikke kan gjenkjennes. Meldingen kan ikke mottas.
Activity {0} er ikke en underaktivitet i ConditionedActivityGroup {1}
Activity {0} har ikke CorrelationToken-egenskap definert
Activity {0} har korrelasjons-ID angitt, men grensesnittypen {1} har ingen korrelasjonsattributter
Activity {0} må returnere et gyldig hendelsesnavn. Egenskap {1} returnerer en ugyldig streng.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore