Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Norsk (Bokmål) (Norwegian) starting with special characters

+ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å é ø

ExecuteMessage kan bare kalles fra objektets opprinnelige kontekst.
";" må etterfølges av paret parameter=verdi.
"Access"-argumentet er ikke gyldig. Gyldige verdier for "Append"-modus er "OpenAccess.Write" og "OpenAccess.Default".
"Access"-argumentet er ikke gyldig. Gyldige verdier for "Input"-modus er "OpenAccess.Read" og "OpenAccess.Default".
"Access"-argumentet er ikke gyldig. Gyldige verdier for "Output"-modus er "OpenAccess.Write" og "OpenAccess.Default".
"Angitte adresser kan ikke registreres med PNRP fordi PNRP ikke er aktivert, eller fordi de angitte adressene ikke har tilhørende skyer. Slå opp i dokumentasjonen som fulgte med systemet, for å finne detaljer om hvordan du installerer og aktiverer PNRP."
"Any" kan ikke angis for kodet SOAP. Endre definisjonen til skjematypen {0} fra navneområdet {1}.
"Any" kan ikke angis. Attributter støttes ikke med kodet SOAP. Kontroller skjematypen {0} fra navneområdet {1}.
"Dir"-funksjonen må først kalles med et "PathName"-argument.
"elem" var ikke et tillatelseselement.
"Enum" {0} kan ikke konverteres til {1}.
"Era"-verdi var ikke gyldig.
"FilePutObject" for strukturen {0} er ikke gyldig.
"child" er ikke en underordnet kontroll til denne overordnede kontrollen.
"Choice" støttes ikke med kodet SOAP. Endre definisjonen av skjematypen {0} fra navneområdet {1}: Bruk "all" eller "sequence" (ikke "choice") for felt/parametere.
"Støtter ikke elementer av typen {0}. Serialiseringen forventer at elementet skal være én av følgende: {1}."
"StrConv.LinguisticCasing" krever "StrConv.Lowercase" eller "StrConv.Uppercase".
"SyncLock"-operand kan ikke være av typen {0} fordi {0} ikke er en referansetype.
"Validate" og "CheckValidity" er bare tillatt på Root- eller Element-noder.
&Generer automatisk OrderBy-uttrykket basert på de angitte parameterne.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore