Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Norsk (Bokmål) (Norwegian) starting with ø

+ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å é Ø

Ødelagt .resources-fil. Den angitte datalengden for en ressurs utvides forbi slutten på dataflyten.
Ødelagt .resources-fil. Det oppstod et uventet EndOfStreamException under forsøk på å lese ResourceReader-hodet.
Ødelagt .resources-fil. Et ressursnavn utvides forbi slutten på dataflyten.
Ødelagt .resources-fil. Ressursnavnet for navneindeks {0} utvides forbi slutten på dataflyten.
Ødelagt .resources-fil. Ressursnavnet utvides forbi enden av filen.
Ødelagt.resources-fil. Navneposisjonen for indeksen {0} ligger utenfor navneseksjonen 0x{1}.
Ødelagt.resources-fil. Strengen for navneindeksen {0} passerer slutten av filen.
Økningen bør ikke kalles hvis stilen er Marquee.
Øktfilterets isStrictMode er forskjellig fra filtertabellens isStrictMode.
Økt-IDen er lengre enn den maksimale grensen {0} tegn. Økt-ID={1}
Øktnøkkelen må fornyes før den kan sikre programmeldinger.
Øktskanalen må åpnes for å få tilgang til økts-IDen.
Øktskanalen må lukkes før transaksjonen utføres. Det oppstod en feil på kanalen, og transaksjonen ble tilbakestilt.
Øktstatusen er ikke tilgjengelig i denne konteksten.
Øktstatusen har opprettet en økt-ID, men kan ikke lagre den fordi svaret allerede er tømt av programmet.
Øktstatusen kan bare brukes når enableSessionState er satt til True i en konfigurasjonsfil eller i Page-direktivet. Kontroller også at System.Web.SessionStateModule eller en egendefinert øktstatusmodul er inkludert i delen <configuration>\<system.web>\<httpModules> i programkonfigurasjonen.
Øktstatusen kan ikke koble til serveren fordi en null-tilkoblingsstreng ble returnert av en forekomst av typen {0} for IPartitionResolver.
Øktstatusinformasjonen er ugyldig og er kanskje skadet.
Øktstokenet ble ikke lukket av serveren.
Ønsket signatar og årsak til signeringen må oppgis før den ønskede signaturen legges til.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Lithuanian client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Lithuanian error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore