Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Norsk (Bokmål) (Norwegian)

+ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å é ø

ExecuteMessage kan bare kalles fra objektets opprinnelige kontekst.
";" må etterfølges av paret parameter=verdi.
"Access"-argumentet er ikke gyldig. Gyldige verdier for "Append"-modus er "OpenAccess.Write" og "OpenAccess.Default".
"Access"-argumentet er ikke gyldig. Gyldige verdier for "Input"-modus er "OpenAccess.Read" og "OpenAccess.Default".
"Access"-argumentet er ikke gyldig. Gyldige verdier for "Output"-modus er "OpenAccess.Write" og "OpenAccess.Default".
"Angitte adresser kan ikke registreres med PNRP fordi PNRP ikke er aktivert, eller fordi de angitte adressene ikke har tilhørende skyer. Slå opp i dokumentasjonen som fulgte med systemet, for å finne detaljer om hvordan du installerer og aktiverer PNRP."
"Any" kan ikke angis for kodet SOAP. Endre definisjonen til skjematypen {0} fra navneområdet {1}.
"Any" kan ikke angis. Attributter støttes ikke med kodet SOAP. Kontroller skjematypen {0} fra navneområdet {1}.
"Dir"-funksjonen må først kalles med et "PathName"-argument.
"elem" var ikke et tillatelseselement.
"Enum" {0} kan ikke konverteres til {1}.
"Era"-verdi var ikke gyldig.
"FilePutObject" for strukturen {0} er ikke gyldig.
"child" er ikke en underordnet kontroll til denne overordnede kontrollen.
"Choice" støttes ikke med kodet SOAP. Endre definisjonen av skjematypen {0} fra navneområdet {1}: Bruk "all" eller "sequence" (ikke "choice") for felt/parametere.
"Støtter ikke elementer av typen {0}. Serialiseringen forventer at elementet skal være én av følgende: {1}."
"StrConv.LinguisticCasing" krever "StrConv.Lowercase" eller "StrConv.Uppercase".
"SyncLock"-operand kan ikke være av typen {0} fordi {0} ikke er en referansetype.
"Validate" og "CheckValidity" er bare tillatt på Root- eller Element-noder.
&Generer automatisk OrderBy-uttrykket basert på de angitte parameterne.

Other languages

العربية (Arabic) Čeština (Czech) Danks (Danish) Deutsch (German) Ελληνικά (Greek) Español (Spanish) Suomi (Finnish) Français (French) עברית (Hebrew) Magyar (Hungarian) Italiano (Italian) 日本語 (Japanese) 한국어 (Korean) Nederlands (Dutch) Norsk (Bokmål) (Norwegian) Polski (Polish) Português (Portuguese) Русский (Russian) Svenska (Swedish) Türkçe (Turkish) 中文(简体) Chinese (Simplified) 中文(繁體)Chinese (Traditional)


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my French client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those French error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore