Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Nederlands (Dutch) starting with z

+ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x Z

Zelfserialisatie van object {0} is mislukt. Codegeneratie wordt mogelijk niet ondersteund door het object.
Zijwaarts rechts van linkertekst wordt niet ondersteund.
zoals Int32, String en Guid
Zodra de socket is verwijderd, kunt u alleen op asynchrone wijze opnieuw accepteren. BeginAccept moet worden aangeroepen voor een thread die niet wordt afgesloten tot de bewerking is voltooid.
Zodra de socket is verwijderd, kunt u alleen op asynchrone wijze opnieuw verbinding maken, en alleen met een ander EndPoint. BeginConnect moet worden aangeroepen voor een thread die niet wordt afgesloten tot de bewerking is voltooid.
Zodra een ListSortDescriptionCollection is gemaakt, kan deze niet worden gewijzigd.
Zodra een verificatiepoging als client of als server wordt uitgevoerd, moet voor verdere verificatiepogingen dezelfde client- of serverrol worden gebruikt.
Zoeken vanaf het einde wordt niet door de XAML-stroomschrijffunctie ondersteund.
Zoeken wordt niet ondersteund in deze stroom.
Zoeken wordt niet ondersteund voor deze stroom.
Zoekpatroon kan geen '..' bevatten om mappen op een hoger niveau te doorzoeken. Deze '..' kunnen alleen als onderdeel van een bestands- of mapnaam voorkomen, zoals in 'a..b'.
Zone moet worden opgegeven.
ZoneTemplate van {0} hoort alleen catalogusonderdelen te bevatten.
Zorg dat de accountnaam is geselecteerd en schakel vervolgens Schrijven in bij Toestaan
Zorg ervoor dat de toewijzingsfragmenten voor de EntitySet {0} geen entiteiten met dezelfde primaire sleutel aan verschillende rijen van dezelfde tabel koppelen.
Zowel {0} als {1} maken gebruik van de berichtnaam {2}. Gebruik de eigenschap MessageName van het aangepaste kenmerk WebMethod om unieke berichtnamen op te geven voor de methoden.
Zowel DataSource als DataSourceID zijn gedefinieerd voor {0}. Verwijder één definitie.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Turkish client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Turkish error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore