Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Nederlands (Dutch) starting with x

+ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w X z

X509CertificateValidationMode.Custom vereist een CustomCertificateValidator. Geef de eigenschap CustomCertificateValidator op.
XML is niet goed ingedeeld.
XML is onjuist samengesteld.
XML niet geldig. {0}-label wordt verwacht.
XML wordt niet herkend.
XmlArray en XmlArrayItem kunnen niet samen worden gebruikt met XmlAttribute, XmlAnyAttribute, XmlElement, XmlText of XmlAnyElement.
XmlArrayAttribute kan niet worden gebruikt in herhalend onderdeel {1}:{0}.
XmlAttribute en XmlAnyAttribute kunnen niet samen worden gebruikt met XmlElement, XmlText, XmlAnyElement, XmlArray of XmlArrayItem.
XmlAttribute en XmlAnyAttribute kunnen niet worden gebruikt met rpc\literal SOAP. U kunt de volgende attributen gebruiken: XmlArray, XmlArrayItem of single XmlElement.
XmlAttribute kan niet worden gebruikt voor het coderen van een matrix van het type {1} omdat het de markering FlagsAttribute heeft.
XML-attributen kunnen niet worden opgegeven voor het type {0}.
XmlDataNamespaceMappingCollection kan niet een XmlNamespaceMapping gebruiken die een URI van NULL heeft.
XmlElement, XmlText en XmlAnyElement kunnen niet samen worden gebruikt met XmlAttribute, XmlAnyAttribute, XmlArray of XmlArrayItem.
XML-gekwalificeerde naam wordt verwacht, {0} gevonden.
XML-naamruimtevoorvoegsel {0} komt niet overeen met een naamruimte-URI en kan daarom eigenschap {1} niet omzetten.
XmlNamespaceDeclarations mogen niet worden gebruikt voor meerdere parameters of retourwaarden.
XML-parsering is mislukt voor het toewijzingsschema. Informatie schemafout: {0}.
XML-relatie-elementen kunnen kenmerk {0} niet opgeven.
XmlResolver kan alleen worden ingesteld door volledig vertrouwde code.
XmlSerializer-attribuut {0} is niet geldig in {1}. Alleen het attribuut SoapElement wordt ondersteund.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my German client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those German error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore