Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Nederlands (Dutch) starting with v

+ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u V w x z

Validate en CheckValidity zijn alleen toegestaan op Root- orf Element-knooppunten.
Validatie van regel {0} is mislukt.
Validatie van TransactedBatchingBehavior is mislukt, omdat voor geen van de servicebewerkingen de eigenschap TransactionScopeRequired is ingesteld op 'true' voor hun OperationBehavior-kenmerk. De servicehost kan niet gestart worden. Zorg ervoor dat er aan deze vereiste voldaan wordt als u dit gedrag wilt gebruiken.
Validatie van TransactedBatchingBehavior is mislukt. De service kan niet worden gestart. Voor transactioneel batchen moet ServiceBehavior.ReleaseServiceInstanceOnTransactionComplete false zijn.
Validatie van TransactedBatchingBehavior is mislukt. De service of client kan niet worden gestart. Transactioneel batchen wordt niet ondersteund voor sessiecontracten. Verwijder het gedrag transactioneel batchen van het eindpunt, of definieer een niet-sessievol contract.
Valideren van de binding is mislukt, omdat WSHttpBinding geen betrouwbare sessies over transportbeveiliging (HTTPS) ondersteunt. De kanaalfactory of servicehost kan niet worden geopend. Gebruik berichtbeveiliging voor veilige betrouwbare messaging over HTTP.
Valideren van TransactedBatchingBehavior is mislukt. Het service-eindpunt kan niet worden gestart. Voor TransactedBatchingBehavior is een binding vereist die een bindingelement bevat met de waarde true voor ITransactedBindingElement.TransactedReceiveEnabled. Als u NetMsmqBinding of MsmqIntegrationBinding gebruikt, controleert u of ExactlyOnce is is ingesteld op true.
Value of IsNullAttribute moet worden opgegeven voor conditietoewijzing.
ValueSerializer {0} kan {1} niet converteren naar {2}.
ValueSerializer {0} kan niet converteren vanaf {1}.
ValueType {0} is niet geldig voor Condition.
ValueType {0} is niet geldig voor DataTrigger.
ValueType-reparatie voor matrices is niet geïmplementeerd.
Van {0} kan geen exemplaar worden gemaakt omdat het is gedefinieerd als een abstract type.
Van de eigenschappen AdvertisementFile, DataSource of DataSourceID kan er slechts één worden ingesteld bij AdRotator {0}.
Van de tekenreeksparameter {0} wordt verwacht dat deze een lengte heeft die groter is dan nul.
Van het type {0} kan geen exemplaar worden gemaakt onder een gedeeltelijk vertrouwd beveiligingsbeleid (AllowPartiallyTrustedCallersAttribute bestaat niet bij de doelassembly).
Van-links-naar-rechts-tekens mogen niet worden gebruikt in combinatie met van-rechts-naar-links-tekens in IDN-labels.
Vanwege beveiligingsbeperkingen kan er geen toegang worden verkregen tot het type {0}.
Vanwege beveiligingsbeperkingen voor het Klembord, kan de opgegeven Klembord-indeling niet worden ingesteld.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Portuguese client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Portuguese error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore