Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Nederlands (Dutch) starting with u

+ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t U v w x z

U dient {0} toe te voegen aan het lid {1}.
U hebt geen machtiging om dit document met deze account te openen. Wilt u een andere account proberen of een nieuwe account maken?
U hebt geen machtiging om dit document te ondertekenen.
U hebt opgegeven dat uw methode {0} alle waarden bij ObjectDataSource {1} vergelijkt, maar de doorgegeven woordenlijst voor {2} is leeg. Geef een geldige woordenlijst door voor {0} of wijzig de modus in OverwriteChanges.
U hebt opgegeven dat uw opdracht {0} alle waarden bij SqlDataSource {1} vergelijkt, maar de doorgegeven woordenlijst voor {2} is leeg. Geef een geldige woordenlijst door voor {0} of wijzig de modus in OverwriteChanges.
U kunt binnen de workflow de betreffende workflow zelf niet aanroepen.
U kunt de laadinstellingen niet instellen nadat de resultaten van een query zijn geretourneerd.
U kunt de schrijfvergrendeling niet ophalen met de leesvergrendeling. Dit patroon is gevoelig voor impasses. Controleer of de leesvergrendelingen zijn vrijgegeven voordat u een schrijfvergrendeling gebruikt. Als een upgrade vereist is, moet u een upgradevergrendeling gebruiken in plaats van de leesvergrendeling.
U kunt de volgende informatie gebruiken om vast te stellen waarom de assembly {0}niet kan worden geladen.
U kunt deze API voor codegeneratie niet aanroepen als de generator wordt gebruikt om iets anders te genereren.
U kunt deze bewerking niet uitvoeren nadat u de methode Listen hebt aangeroepen.
U kunt geen berichten verzenden via een kanaal nadat CloseOutputSession is aangeroepen.
U kunt geen expliciet proxy-adres opgeven en gelijktijdig UseDefaultWebProxy=true hebben ingesteld in het bindingelement van HTTP-transport.
U kunt geen leesvergrendeling ophalen met de schrijfvergrendeling in deze modus.
U kunt geen nieuwe sessie maken omdat er al een serialisatiesessie is geopend in het serialisatiebeheer.
U kunt geen upgradebare vergrendeling ophalen met de leesvergrendeling.
U kunt geen upgradebare vergrendeling ophalen met de schrijfvergrendeling in deze modus. Als u een upgradebare vergrendeling ophaalt, kunt u de leesfunctie gebruiken en heeft u de mogelijkheid een upgrade naar de schrijffunctie uit te voeren.
U mag {0} niet wijzigen omdat de machtigingen ongeldig zijn.
U moet de eigenschap UseShellExecute van het Process-object instellen op false om een proces als gebruiker te starten.
U moet de IncreaseRepeatButton- en DecreaseRepeatButton-eigenschappen van Track op verschillende RepeatButton-exemplaren instellen.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Arabic client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Arabic error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore