Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Nederlands (Dutch) starting with t

+ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s T u v w x z

Taalcode {0} moet leeg zijn of in overeenstemming zijn met de grammatica die is gedefinieerd in IETF RFC 3066.
Tabblad {0} bevat geen bitmap.
Tabblad {0} moet een geldige naam hebben.
tabClasses moeten hetzelfde aantal items bevatten als tabScopes
TableName is vereist wanneer deze deel uitmaakt van een DataSet.
TabPage kan niet aan een andere TabPage worden toegevoegd. TabPages kunnen alleen aan TabControls worden toegevoegd.
TabScope moet TabScopeEnum.Component of TabScopeEnum.Document zijn
TargetMode voor een kerneigenschappenrelatie moet Internal zijn.
TargetProperty-pad kan niet leeg zijn.
TargetType {0} komt niet overeen met het type van element {1}.
TargetType van ControlTemplate {0} komt niet overeen met sjabloontype {1}.
TargetType van ControlTemplate moet Control, Page, PageFunctionBase of een subklasse van hetzelfde zijn. Het type {0} is niet geldig.
TargetType van Style {0} is een FrameworkElement, maar het hoofdelement van de VisualTree {1} is een FrameworkContentElement. Het hoofdelement van de VisualTree moet een FrameworkElement zijn wanneer het TargetType FrameworkElement is.
Te veel aanroepen van ResumeUpdateMenuHandles-koppelingen.
Te veel attributen van type {0} voor {1}.
Te veel bestanden geselecteerd. Selecteer minder bestanden en probeer het opnieuw.
Te veel bytes in wat een 7-bits gecodeerde Int32 had moeten zijn.
Te veel bytes. Het resulterende aantal tekens is groter dan wat kan worden geretourneerd als een int.
Te veel glyph-runs in de scene om weer te geven.
Te veel items in de keuzelijst met invoervak.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Chinese client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Chinese error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore