Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Nederlands (Dutch) starting with n

+ a b c d e f g h i j k l m N o p q r s t u v w x z

Na een CollectionChange.Add-gebeurtenis bevat de itemsverzameling niet het item {0}. Dit kan gebeuren als de verzender van de gebeurtenis onjuiste informatie heeft verstrekt in CollectionChangedEventArgs.
Naam is vereist voor {0}-object maar is niet gevonden in het permanente schemabestand.
Naam kan niet leeg zijn
Naam kan niet null of leeg zijn.
Naam van bovenliggende tabel ontbreekt in de relatie {0}.
Naam van contexttoken is niet opgegeven voor activiteit '{0}'.
Naam van ContractDescription moet een niet-lege tekenreeks zijn.
Naam van DataSet is null of leeg.
Naam van ChannelToken is niet opgegeven voor activiteit '{0}'.
Naam van modulebestand {0} moet een bestandsextensie hebben.
Naam van onderliggende tabel ontbreekt in de relatie {0}.
Naam van OperationDescription moet een niet-lege tekenreeks zijn.
Naam van webservicemethode {0} is ongeldig.
Naamruimte van {0} bij het element is ongeldig. Alleen {1} is geldig.
Naamruimte van binding is niet opgegeven.
Naar een entiteitsobject kan niet worden verwezen door meerdere exemplaren van IEntityChangeTracker.
Nadat een {0} in gebruik is genomen (verzegeld), kan deze niet meer worden gewijzigd.
Name {0} is niet gevonden.
Name doelobject {0} is gevonden, maar het object is geen geldig doeltype.
Name kan geen lege tekenreeks zijn.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Korean client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Korean error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore