Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Nederlands (Dutch) starting with l

+ a b c d e f g h i j k L m n o p q r s t u v w x z

Laat gebonden bewerkingen kunnen niet worden uitgevoerd voor typen of methoden waarvoor ContainsGenericParameters true is.
Laat gebonden bewerkingen kunnen niet worden uitgevoerd voor velden met typen waarvoor Type.ContainsGenericParameters true is.
Laatgebonden aanroepen van bestandssysteemmethoden tijdens de Visual Basic-runtime zijn niet toegestaan.
Laatste RSTR van andere partij bevat geen servicetoken.
Label bevat teken {0}, dat niet is toegestaan met UseStd3AsciiRules
Label is ongeldig.
Laden van providertype: {0} is mislukt.
Laden van type voor contractinterface-id {0} is mislukt met fout:{1}.
LambdaBody kan alleen worden ingesteld op een DbFunctionExpression die naar een lambdafunctie verwijst.
Lambda-parameter niet in bereik
Lambda-typeparameter moet worden afgeleid van System.Delegate
Landinstellings-id {0} wordt niet ondersteund op dit systeem.
LargeChange: waarde {0} moet groter zijn dan 0 of gelijk zijn aan 0.
LayoutEngine kan objecten van het type {0} niet schikken.
LC1001: doeleigenschap van lokalisatieopmerking is niet geldig in tekenreeks {0}.
LC1002: waarde van lokalisatieopmerking is niet geldig voor doeleigenschap {0} in tekenreeks {1}.
LC1003: de lokalisatieopmerking heeft geen waarde ingesteld voor doeleigenschap: {0}.
LC1004: de instelling voor lokaliseerbaarheid {0} is niet geldig.
LDAP-verbindingstekenreeksen zonder server worden niet ondersteund door de Active Directory-lidmaatschapsprovider.
Leden {0} en {1} zijn beide gemarkeerd als IsPrimaryKey en IsDbGenerated.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Italian client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Italian error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore