Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Nederlands (Dutch) starting with k

+ a b c d e f g h i j K l m n o p q r s t u v w x z

Kan {0} en {1} niet met elkaar vergelijken.
Kan {0} niet aan TabControl toevoegen. Alleen TabPages kunnen direct aan TabControls worden toegevoegd.
Kan {0} niet aan TabControl toevoegen. Alleen TabPages kunnen direct aan TabControls worden toegevoegd.
Kan {0} niet aanroepen voor een niet-geatomiseerde navigator.
Kan {0} niet aanroepen.
Kan {0} niet als aanbieder van het kanaalfilter gebruiken. {1} wordt niet geïmplementeerd.
Kan {0} niet animeren in een niet-wijzigbaar objectexemplaar.
Kan {0} niet converteren naar {1}.
Kan {0} niet converteren naar type {1}.
Kan {0} niet importeren Detail: {2} XPad naar foutbron: {1}
Kan {0} niet initialiseren wanneer deze niet is opgenomen in een {1} waarmee een eigenschap van het type {2} wordt gedefinieerd.
Kan {0} niet instellen als de poort is geopend.
Kan {0} niet instellen.
Kan {0} niet maken omdat er al een bestand of map met die naam bestaat.
Kan {0} niet maken.
Kan {0} niet meer dan één maal aan dezelfde {1} toevoegen.
Kan {0} niet op {1} instellen. Waarden van KeySpline moeten tussen 0,0 en 1,0 liggen.
Kan {0} niet openen. De provider {1} is niet geïnstalleerd.
Kan {0} niet opnieuw aanroepen als een eerdere aanroep nog wordt verwerkt.
Kan {0} niet toevoegen aan de verzameling. Details: {1}


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore