Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Nederlands (Dutch) starting with e

+ a b c d E f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z

Editor heeft een ongeldig object gemaakt. Het object dat wordt gemaakt, moet van het type {0} zijn.
EditorPart {0} moet in een EditorZone worden geplaatst.
EditorPart heeft geen id.
EdmRelationshipNavigationPropertyAttribute op NavigationProperty {0} in het EntityType {1} heeft een RelationshipName {2} die niet geldig is. Zorg ervoor dat de RelationshipName geldig is.
EdmRelationshipNavigationPropertyAttribute voor RelationshipType {3} op NavigationProperty {0} in het EntityType {1} heeft TargetRole-naam {2} die niet geldig is. Zorg ervoor dat TargetRole-naam een geldige naam is.
Een {0} in de eigenschap {1} van een {2} heeft een huidige waarde van UnsetValue.Instance opgehaald die niet geldig is.
Een {0} kan niet worden gebruikt binnen een verzameling van {1}. Een {0} kan alleen worden ingesteld in een DependencyProperty van een DependencyObject.
Een {0} kan niet worden ingesteld in de eigenschap {1} van type {2}. Een {0} kan alleen worden ingesteld in een DependencyProperty van een DependencyObject.
Een {0}-element kan alleen worden gedeclareerd voor een FunctionImport die een EntitySet declareert. De FunctionImport {1} declareert geen EntitySet.
Een aan Visuele stijl gerelateerde bewerking heeft een fout veroorzaakt, omdat er momenteel geen visuele stijl actief is.
Een aan Visuele stijl gerelateerde bewerking heeft een fout veroorzaakt, omdat visuele stijlen momenteel zijn uitgeschakeld in het clientgebied.
Een aangepaste journaalvermelding kan niet worden toegevoegd voor NULL inhoud.
Een aanroep naar SSPI is mislukt, raadpleeg de interne uitzondering.
Een aanroep van Bind is niet juist ingedeeld. Raadpleeg de documentatie voor de juiste parameters voor Bind.
Een aanroep van Bind moet worden toegewezen aan een eigenschap van een besturingselement in een sjabloon.
Een aanroep van een Passport Manager-methode is mislukt. Controleer of Passport Manager is geïnstalleerd op de computer en juist is geconfigureerd.
Een absolute URI in een lettertypegroep moet een bestand://schema hebben.
Een ActiveX-besturingselement met de naam {0} bestaat al in deze container. U moet de eigenschap Name van dit ActiveX-besturingselement wijzigen of instellen en het vervolgens opnieuw proberen.
Een activiteit van het type {0} kan niet worden genest in een andere activiteit.
Een activiteit waarvoor Activation is ingesteld op True, moet niet worden opgenomen in een lusactiviteit.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore