Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Nederlands (Dutch) starting with d

+ a b c D e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z

dataBinding hoort al bij deze BindingsCollection.
dataBinding hoort bij een andere BindingsCollection.
DataBinding kan geen rij in de lijst vinden die geschikt is voor alle bindingen.
DataBinding: {0} bevat geen eigenschap met de naam {1}.
DataBinding: {0} is geen geldige geïndexeerde expressie.
DataBinding: {0} staat geen geïndexeerde toegang toe.
DataColumn van type {0} is een complexType. Kan waarde van een complex type niet serialiseren als attribuut
DataContractSerializer ondersteunt geen verzameling die is opgegeven voor element {0}
DataGrid heeft een uitzondering ontvangen op het moment van ontwerpen. Stel de eigenschappen DataSource en DataMember in het raster opnieuw in.
DataGrid met id {0} kan kolommen niet automatisch genereren op basis van de geselecteerde gegevensbron.
DataGrid moet aan een geldige gegevensbron zijn gebonden om te worden gevuld.
DataGridColumn-exemplaar bestaat niet in de verzameling.
DataGridRow mag geen negatief rijnummer hebben.
DataGridRow.Height mag niet negatief zijn.
DataGridTableStyle ondersteunt geen doorzichtige AlternatingBackColor.
DataGridTableStyle ondersteunt geen doorzichtige BackColor.
DataGridTableStyle ondersteunt geen doorzichtige HeaderBackColor.
DataGridTableStyle ondersteunt geen doorzichtige SelectionBackColor.
DataSet biedt geen ondersteuning voor System.Nullable<>.
DataSet die is doorgegeven aan de generator, is null.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore