Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Nederlands (Dutch) starting with a

+ A b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z

Aan {0} gekoppelde eigenschap is niet gedefinieerd in {1} of een van de basisklassen.
Aan de door de gebruiker gedefinieerde operatormethode {1} voor operator {0} moeten de Boolean-operators True en False worden gekoppeld.
Aan de gebruiker {0} is de rol {1} al toegekend.
Aan de PackagePart is al een Thumbnail gekoppeld.
Aan de WizardControlCollection kan alleen een WizardStep worden toegevoegd.
Aan een {0} kan geen TabPage worden toegevoegd. TabPages kunnen alleen aan TabControls worden toegevoegd.
Aan een leeg pad is geen map gekoppeld.
Aan elke RoutedEventArgs moet een RoutedEvent zijn gekoppeld die niet NULL is.
Aangepaste culturen kunnen niet worden doorgegeven op basis van de LCID, alleen op basis van de naam.
Aangetroffen aantal is geen eindige hoeveelheid.
Aangetroffen fouten tijdens het genereren:
Aangezien basis-ServiceContract {0} een CallbackContract {1} heeft, moet afgeleid ServiceContract {2} ook {1} of een afgeleid type als CallbackContract opgeven.
Aankomsttijd is niet gedefinieerd voor dit bericht. Dit bericht is niet gemaakt naar aanleiding van een aanroep van de methode Receive.
Aanmaaktijd moet vóór verlooptijd vallen.
Aanmelden bij SQL-server voor sessiestatus is mislukt voor gebruiker {0}.
Aanroep naar IChannelFactory.CreateChannel op een object van type {0} is mislukt, omdat Open niet aangeroepen is op dit object.
Aanroep-assembly verwijst niet naar UIAutomation tijdens de poging {0} te laden, mogelijk is de stack beschadigd.
Aanroepconventie moet VarArgs zijn.
Aanroepen van geneste BeginInit in hetzelfde exemplaar zijn niet toegestaan.
Aanroepen van ReadValueChunk kunnen niet worden gecombineerd met ReadContentAsBase64 of ReadContentAsBinHex.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore