Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Magyar (Hungarian) starting with v

+ a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u V w x z á é í ö ú ü

Vagy az obj, vagy a ctx értékének NULL-nak kell lennie.
Vagy hiányzik az alkalmazás konfigurációs fájlja, vagy nem tartalmaz a konfigurációs adatokhoz kapcsolódó authorizedTypes elemeket.
Valamelyik hangeszköz már nem ad vissza adatot a Read metódusból, bár futási állapotban van.
Valamelyik importált nyelvtanra mutató szabályhivatkozás nem oldható fel.
Valamelyik nem dinamikus nyelvtani szabály üres.
Valamelyik Style elem nem rendelkezik gyermekcsomópontokkal, így a Style Setter elem nem tudja megadni a gyermekcsomópont nevét ('{0}').
Valamelyik Style elem nem rendelkezik gyermekcsomópontokkal, így az EventTrigger elem nem tudja megadni a gyermekcsomópont nevét ('{0}').
Valamelyik vezérjel érvénytelen. A tartalomtípusok helyes szintaxisát a 2616. jelű RFC-dokumentum ismerteti.
Válasszon egy adott kulturális környezetet (például zh-CN, zh-HK, zh-TW, zh-MO, zh-SG).
Válasz érkezett az IRequestChannel csatornaalakzaton keresztül küldött egyirányú üzenetből. Győződjön meg róla, hogy a távoli végpont kompatibilis kötéssel rendelkezik a OneWayBindingElement elemet tartalmazó végponton.
Valószínűleg I/O-rendszerbeli versenyhelyzet lépett fel memóriamásolás közben. Alapértelmezett esetben az I/O-rendszer nem alkalmas többszálú futtatásra. Többszálas alkalmazások esetén a folyamokat szálbiztos módon kell kezelni, például a TextReader vagy a TextWriter osztály Synchronized metódusa által visszaadott többszálú futtatásra felkészített burkolók használatával. Ez a StreamWriter és a StreamReader osztályra is vonatkozik.
Valószínűleg I/O-rendszerbeli versenyhelyzet lépett fel memóriamásolás közben. Alapértelmezett esetben az I/O-rendszer nem alkalmas többszálú futtatásra. Többszálas alkalmazások esetén a folyamokat szálbiztos módon kell kezelni, például a TextReader vagy a TextWriter osztály Synchronized metódusa által visszaadott többszálú futtatásra felkészített burkolók használatával. Ez a StreamWriter és a StreamReader osztályra is vonatkozik.
Valószínűleg I/O-rendszerbeli versenyhelyzet lépett fel memóriamásolás közben. Alapértelmezett esetben az I/O-rendszer nem alkalmas többszálú futtatásra. Többszálas alkalmazások esetén a folyamokat szálbiztos módon kell kezelni, például a TextReader vagy a TextWriter osztály Synchronized metódusa által visszaadott többszálú futtatásra felkészített burkolók használatával. Ez a StreamWriter és a StreamReader osztályra is vonatkozik.
Valószínűleg nincs beállítva a „configSource” tulajdonság egy olyan konfigurációban, amely nem rendelkezik társított fájllal.
Változó hosszúságú adattípusok (karakterlánc és tömbök) mérete).
Várakozás a befejezésre: {0}.
Vararg hívási konvenció nem támogatott.
Váratlan '{0}' attribútum a(z) '{1}' elemben.
Váratlan {0} típusú elem található a következő indexpozíciónál: {1}.
Váratlan > karakter.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Chinese client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Chinese error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore