Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Magyar (Hungarian) starting with s

+ a b c d e f g h i j k l m n o p r S t u v w x z á é í ö ú ü

Saját magából nem lehet meghívni egy munkafolyamatot.
Security Support Provider Interface (SSPI) hitelesítése sikertelen. Lehet, hogy a kiszolgáló nem "{0}" identitású fiókkal fut. Ha a kiszolgáló szolgáltatásfiókon fut (például hálózati szolgáltatás), akkor adja meg a fiók ServicePrincipalName nevét identitásként a kiszolgáló EndpointAddress elemében. Ha a kiszolgáló felhasználói fiókkal fut, akkor adja meg a fiók ServicePrincipalName nevét identitásként a kiszolgáló EndpointAddress elemében.
SEH kivétel lépett fel.
SelectAll csak akkor hívható, ha a SelectionMode elem értéke Multiple vagy Extended.
SelectedItems gyűjtemény csak többszörös kijelölési módban módosítható. Egyszeres kijelölési módban használja a SelectedItem elemet.
SelectParameters nem adható meg, csak a Select tulajdonság megadása esetén.
SelTabCount értéke az engedélyezett tartományon kívül esik.
Sem olyan „{0}” nevű eszközszolgáltatás, sem olyan nyilvános nem statikus metódus nem található a(z) „{0}” nevű lapon, amely System.Boolean értéket adna vissza System.Web.Mobile.MobileCapabilities és System.String argumentumok bekérése mellett.
Séma-érvényesítési hiba: {0}
Sémahiba történt.
Sérült .resources fájl. A(z) {0} névindex erőforrásneve túllépi a folyam végét.
Sérült .resources fájl. A(z) „{0}” index névpozíciója a(z) „0x{1}” névszakaszon kívül van.
Sérült .resources fájl. A(z) „{0}” névindex karakterlánca túllépi a fájl végét.
Sérült .resources fájl. Az erőforrás neve túllépi a fájl végét.
Sérült .resources fájl. Az erőforrásokhoz megadott adathosszúság túllépi a folyam végét.
Sérült .resources fájl. Egy erőforrásnév túllépi a folyam végét.
Sérült .resources fájl. Nem várt EndOfStreamException fordult elő a ResourceReader fejléc olvasására tett kísérlet közben.
ServiceHost-hiba a ReleasePerformanceCounters hívása közben.
SetCompatibleTextRenderingDefault hívása feltétlenül szükséges, mielőtt létrehozza az első IWin32Window objektumot az alkalmazásban.
SetTimeout argumentumában 0-nál nagyobb értéket kell megadni.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore