Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Magyar (Hungarian) starting with o

+ a b c d e f g h i j k l m n O p r s t u v w x z á é í ö ú ü

Object Graph típus értéke nem lehet NULL.
Objektum azonosítója (objectID) nem lehet kisebb vagy egyenlő mint nulla.
Objektumjelölővel és objektum-GUID-vel rendelkező ACE csak könyvtárobjektumokat tartalmazó hozzáférési lista (ACL) esetén vehető fel.
Offset értéke nem a karakterlánc egy pozíciójára vonatkozik, vagy pedig a cél karaktertömbnek nem elég a hossza.
Offset értéke nem a karakterlánc egy pozíciójára vonatkozik, vagy pedig a cél karaktertömbnek nem elég a hossza.
Ok: Hiba történt az állapotkiszolgálóval folytatott kommunikáció közben.
Ok: Inicializálási hiba.
OLE-hívások előtt az aktuális szálat egyszálas apartman (STA) módba kell állítani. Ellenőrizze, hogy a Main függvényre be van-e állítva az STAThreadAttribute attribútum.
Olvasási kísérlet történt, de nem voltak adatok.
Olyan '{0}' nem inicializálható, amelyet nem olyan '{1}' tárol, amely definiál egy '{2}' tulajdonságot.
Olyan adatfolyamba nem írható adat, amely nem támogatja az írást.
Olyan adatfolyamból nem olvasható adat, amely nem támogatja az olvasást.
Olyan meghajtó elérésére történt kísérlet, amely nem érhető el.
Olyan regisztrált aszinkron feladatok vannak, amelyek végrehajtása egyáltalán nem történt meg a lap feldolgozása során.
Olyan tevékenység, amelynél az Activation értéke "True", nem lehet ciklustevékenységben.
Olyan üzenet érkezett, amelyben a WS-Addressing ReplyTo vafy FaultTo fejléc címzettje a "None" cím. Az ilyen értékek nem használhatók a választ igénylő műveletek esetén. Használjon egyirányú műveletet, vagy engedélyezze a ManualAddressing beállítást, ha a "None" cím használata szükséges a ReplyTo vagy a FaultTo paraméterekben.
Olyan vezérjelből történt kísérlet a beállításazonosító eltávolítására, amely máshol már használatban van.
Olyan WebServiceFaultActivity típusnak, amelyeknek nincs kimeneti paraméter vagy visszatérési értéke, nem szabad WebServiceInputActivity típust konfigurálni.
Olyan WebServiceOutputActivity típust, amelyeknek nincs kimeneti paramétere vagy visszatérési értéke, nem szabad WebServiceInputActivity típusúra konfigurálni.
OnDeserialization metódushívás történt, de nem volt folyamatban az objektum deszerializációja.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore