Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Magyar (Hungarian) starting with h

+ a b c d e f g H i j k l m n o p r s t u v w x z á é í ö ú ü

Ha '{0}' már használatban van (lezárt), nem módosítható.
Ha a DataAdapter.Update (csak az UpdateCommand) használja, akkor az adatforrás frissítésére szolgáló DataRow érték verziója.
Ha a SortDescriptions elem felül van bírálva a származtatott osztályokban, a(z) '{0}' elemet is felül kell bírálni.
Ha a szoftvercsatorna leválasztása megtörtént, csak aszinkron módon fogadhat újra. A BeginAccept metódust olyan szálon kell meghívni, amely nem lép ki a művelet befejezéséig.
Ha a szoftvercsatorna leválasztása megtörtént, csak aszinkron módon kapcsolódhat újra, és csak másik EndPoint használatával. A BeginConnect metódust olyan szálon kell meghívni, amely nem lép ki a művelet befejezéséig.
Ha az adatforrás nem ICollection típusú adatokat ad vissza, és nem tudja visszaadni a sorok teljes számát, a(z) {0} nem tudja használni a kiszolgálóoldali lapozás megvalósításához.
Ha az adatolvasó be van zárva, a(z) „{0}” hívása érvénytelen művelet.
Ha az állapot Created, akkor: {0}.OnCloseMessageReceived.
Ha az AllGestures elem meg van adva, akkor egyetlen ApplicationGesture elemként kell szerepelnie az ApplicationGesture tömbben.
Ha az AllowPaging értéke TRUE, és a választott adatforrásban nincs megvalósítva az ICollection, a(z) „{0}” azonosítójú DataGrid vezérlő AllowCustomPaging tulajdonságát TRUE értékre kell állítani, és a VirtualItemCount tulajdonságot is be kell állítani.
Ha az AttributeScopeQuery tulajdonság meg van adva, csak a SearchScope.Base felsorolási érték használata támogatott.
Ha az automatikus végpontválasztás le van tiltva, meg kell adnia egy bináris adatobjektumot, vagy a regisztrálandó végpontok listáját.
Ha az EnablePagingCallbacks tulajdonság értéke TRUE, a DetailsView nézetet a Render metódus meghívása előtt egy névhasználati tároló szülőjének kell megadni.
Ha az unwrapSingleProperty argumentum meg van adva, az argumentumkifejezésnek a következő ResultType gyűjteménnyel kell rendelkeznie: egy CollectionType gyűjtemény olyan strukturált elemtípussal, amely pontosan egy tulajdonságot deklarál.
Ha be van kapcsolva a HotTracking funkció, az aktiválás csak ItemActivation.OneClick lehet.
Ha be van kapcsolva a HotTracking funkció, engedélyezni kell a HoverSelection tulajdonságot is.
Ha DataSet része, meg kell adni a TableName táblanevet.
Ha egy EntitySet leképezése függvénykötést tartalmaz, minden típusban szerepelnie kell függvénykötésnek. A következő típusok nem rendelkeznek függvénykötéssel: {0}.
Ha egy EntitySet vagy egy AssociationSet készlet függvényleképezést tartalmaz, minden kapcsolódó entitásnak és az EntityContainer tárolóban található AssociationSet készleteknek is kell definiálniuk függvényleképezéseket. A következő készletek igényelnek függvényleképezéseket: {0}.
Ha egy EntitySet vagy egy AssociationSet készlet lekérdezési nézetet tartalmaz, az EntityContainer tárolóban található minden kapcsolódó entitásnak és társításnak szintén definiálnia kell lekérdezési nézeteket. A következő készletetek igényelnek lekérdezési nézeteket: {0}.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Russian client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Russian error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore