Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Magyar (Hungarian) starting with a

+ A b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z á é í ö ú ü

A ".svc" fájl ServiceHost utasításában Factory attribútumként megadott "{0}" CLR típus, nem a ServiceHostFactoryBase elemből származik.
A ";összetevő" elemet tartalmazó URI azonosítónak a "Szerelvénynév;Vxxxx;NyilvánosKulcs;összetevő" mintát kell követnie, ahol Vxxxx a szerelvény verziója, a NyilvánosKulcs pedig a szerelvény nyilvános kulcsú vezérjelét reprezentáló 16 karakterből álló karakterlánc. A Vxxxx és NyilvánosKulcs megadása nem kötelező.
A "{0}" számítottkulcs-algoritmus nincs támogatva.
A "parameters" argumentum kötelezően olyan tömb, amely egyetlen Message objektumot tartalmaz.
A "parameters" argumentumnak egy elemű tömbnek kell lennie.
A "parameters" argumentumnak NULL értékűnek vagy üres tömbnek kell lennie.
A "result" argumentumnak Message típusúnak kell lennie.
A #nonclient osztálynév nem használható jelzőkkel vagy képnévvel.
A &Where kifejezés automatikus generálása a megadott paraméterek alapján
A ';' karaktert paraméter=érték párnak kell követnie.
A \\?\GlobalRoot kezdetű elérési utak a kernel belső elérési útjai, és nem nyithatók meg a felügyelt alkalmazásokkal.
A {0} csatorna megnyitása(z) {1} idő után időtúllépésbe került. A jelen művelethez engedélyezett idő egy hosszabb időtúllépési érték része lehetett.
A {0} kulcsszó nem található.
A {0} nevű WSDL-kötés nem érvényes, mert egy műveletkötésnek nincs megadott neve.
A {0} nevű WSDL-kötés nem érvényes, mert nem található egyezés a vonatkozó portType definícióban fellelhető {1} művelettel.
A {0} protokolltípus olyan szolgáltatáshoz lett küldve, amely nem támogatja ezt a frissítéstípust.
A {0} URL-címen nem található felderítési dokumentum.
A {0} webszolgáltatási metódusnév érvénytelen.
A „..” bevezető karakterek nem használhatók a legfelső könyvtárból való kilépésre.
A „{0}” elemben megadott teljes argumentumszám nem felel meg a megadott TypeArguments értéknek. „{1}” TypeArguments osztály volt megadva.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Spanish client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Spanish error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore