Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Suomi (Finnish)

+ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ä

{0} edellyttää kokoelma-argumenttia.
{0} edellyttää lausekeargumenttia, jonka polymorfinen tyyppi on yhteensopiva tyyppiargumentin kanssa.
{0} edellyttää mallin version {1} kanssa yhteensopivan tietokantamallin. Nykyinen tietokantamalli ei kuitenkaan ole yhteensopiva tämän version kanssa. Sinun on ehkä asennettava yhteensopiva malli aspnet_regsql.exe-tiedoston (kehyksen asennuskansiossa) avulla tai päivitettävä palvelu uudemmaksi versioksi.
{0} ei edusta mitään XmlNodeType-tyyppiä.
{0} ei kelpaa etuliitteeksi.
{0} ei kelpaa käsittelyohjeen nimeksi.
{0} ei kelpaa käynnistinehdoksi.
{0} ei kelpaa laajennetuksi nimeksi.
{0} ei kelpaa määritteen {1} arvoksi. Arvon on oltava enum-tyyppiä {2}.
{0} ei kelpaa Percent-arvoksi KeyTime-ominaisuudelle. Percent-arvon on oltava numero välillä 0,0 - 1,0.
{0} ei kelpaa XPath-arvoksi valitsimelle tai kentälle.
{0} EI kuulu EntitySet-kohteeseen {1}
{0} ei kuulu joukkoon {1}
{0} ei ole FrameworkElement-elementistä johdettu tyyppi.
{0} ei ole funktion {1}.{2} DATEPART-argumentin kelvollinen arvo.
{0} ei ole GenericMethodDefinition. MakeGenericMethod-kutsu voidaan esittää vain menetelmälle, jonka MethodBase.IsGenericMethodDefinition on true.
{0} ei ole GenericTypeDefinition. MakeGenericType-kutsu voidaan esittää vain tyypille, jonka Type.IsGenericTypeDefinition on true.
{0} ei ole IEnumerable<>
{0} ei ole jakso
{0} ei ole käytettävissä RequestSecurityToken-kohteessa, jonka sarjoitus on poistettu.

Other languages

العربية (Arabic) Čeština (Czech) Danks (Danish) Deutsch (German) Ελληνικά (Greek) Español (Spanish) Suomi (Finnish) Français (French) עברית (Hebrew) Magyar (Hungarian) Italiano (Italian) 日本語 (Japanese) 한국어 (Korean) Nederlands (Dutch) Norsk (Bokmål) (Norwegian) Polski (Polish) Português (Portuguese) Русский (Russian) Svenska (Swedish) Türkçe (Turkish) 中文(简体) Chinese (Simplified) 中文(繁體)Chinese (Traditional)


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore