Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Suomi (Finnish) starting with y

+ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x Y z ä

Ydinominaisuuksien luettelointi on kokoelman rajojen ulkopuolella.
Ydinominaisuuksien suhteen TargetMode-arvon on oltava Internal.
Yhdellä kohteella {1} saa olla vain yksi {0}.
Yhdellekään kiinteälle sivulle ei kirjoiteta.
Yhden esiintymän tyyppi CounterSet {0} voi sisältää vain yhden CounterSetInstance-kohteen.
Yhden tai usean kohteen arvo kokoelmassa on Null.
Yhden tunnistetun kohteen muoto ei ollut kelvollinen.
Yhdessä XAML-tiedostossa voidaan viitata vain 4 095 eri kokoonpanoon.
Yhdistäminen ei kelpaa muulle kuin PnrpPermission-objektille.
Yhdistäminen on määritettävä kaikille EntitySet-kohteen {1} avainominaisuuksille ({0}).
Yhdistämisessä käytetty määritetyn lajin {0} on perittävä alkuperäiseltä lajilta {1}.
Yhdistämisfunktion sidonnat määrittävät funktion {0}, mutta eivät yhdistä seuraavia funktioparametreja: {1}.
Yhdistämisfunktion sidonta määrittää funktion {0}, jonka parametria {1} ei tueta. Lähtöparametreja voidaan yhdistää vain ominaisuuden {2} kautta. Käytä tulossidontoja arvojen palauttamiseen funktiokutsusta.
Yhdistämisfunktion sidonta määrittää funktion {0}, jota ei tueta. Tuetaan vain funktioita, joita ei voi muodostaa.
Yhdistämisfunktion sidonta määrittää moniselitteisen funktion {0}, jolla on useita ylivuotoja.
Yhdistämisfunktion sidonta määrittää tuntemattoman funktion {0}.
Yhdistämismäärityksen rakenteen XML-jäsennys epäonnistui. Rakenteen virhetiedot: {0}.
Yhdistämismäärityksen rakenteen XML-rakenteen vahvistaminen epäonnistui. Rakenteen virhetiedot: {0}.
Yhdistämismääritystä ei voi luoda, kun ensisijainen objekti on sama kuin toissijainen objekti.
Yhdistämistä käytettiin tyypissä, jonka arvo ei voi olla null


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Italian client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Italian error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore