Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Suomi (Finnish) starting with x

+ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w X y z ä

X.509-varmennetta ei löydy seuraavilla hakuperusteilla: StoreName {0}, StoreLocation {1}, FindType {2}, FindValue {3} - kohde {4}.
X.509-varmennetta ei löydy seuraavilla hakuperusteilla: StoreName {0}, StoreLocation {1}, FindType {2}, FindValue {3}.
X509CertificateValidationMode.Custom edellyttää CustomCertificateValidator-ominaisuutta. Määritä CustomCertificateValidator-ominaisuus.
XAML:ssä KeyFrameAnimation-elementin alemman tason elementin on oltava tyypiltään yhteensopiva KeyFrame.
XAML:ssä KeyFrameAnimation-elementin alemman tason elementin on oltava tyypiltään yhteensopiva KeyFrame.
XAML:ssä Timeline-elementin alemman tason elementin on oltava myös Timeline tai Timeline-elementistä johdettu luokka.
xaml-nimitilan xmlns-etuliitettä ei voi muuttaa tässä vaikutusalueessa.
XamlReader-esiintymä on käytössä, joten sitä ei voi käyttää toisessa lataustoiminnossa.
XAML-virran kirjoitustoiminto ei tue lopusta alkavaa etsintää.
Xml ei kelpaa.
Xml ei kelpaa. Järjestelmä voi jäsentää ainoastaan version yksi osia.
XML ei kelpaa. Odotetaan tunnistetta {0}.
XML ei kelpaa. Tyypistä {1} puuttuu vaadittu tunniste <{0}>.
XML:ää ei ole muodostettu oikein.
XML:ää ei ole muodostettu oikein.
XML-allekirjoituksen jäsennysvirhe.
XmlArrayAttribute-määritettä ei voi käyttää toistuvassa osassa {1}:{0}.
XmlAttribute-määritteellä ei voi koodata taulukkoa {1}, koska se on merkitty FlagsAttribute-määritteellä.
XmlDataDocument ei tue kohteiden DateSet ja DataTable tyhjennysfunktiota.
XmlDataDocument-asiakirjaa ei voi ladata, jos se jo sisältää tietoa. Käytä uutta XmlDataDocument-asiakirjaa.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore