Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Suomi (Finnish) starting with t

+ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s T u v w x y z ä

tabClasses-kohteiden määrä on oltava sama kuin tabScopes-kohteiden määrä
Table-arvoa ei voitu noutaa periytyvyyden alityypille {0}, käytä kohteen {1} Table-arvoa.
TableLayoutPanel-ohjausobjekti ei voi laajentua sisältämään ohjausobjektia, koska paneelin GrowStyle-ominaisuuden arvona on FixedSize.
TableLayoutSettings-asetusten määrittämistä suoraan ei tueta. Käytä sen sijaan yksittäisiä ominaisuuksia.
TableName vaaditaan, kun se on osa DataSet-ryhmää.
Table-ominaisuutta ei voi muuttaa, kun se on määritetty.
TabPage-ohjausobjektia ei voi lisätä toiseen TabPage-ohjausobjektiin. TabPage on lisättävissä vain TabControl-ohjausobjektiin.
TabPage-ohjausobjektin lisääminen kohteeseen {0} ei onnistu. TabPage on lisättävissä vain TabControl-ohjausobjektiin.
TabScope-määrityksen on oltava TabScopeEnum.Component tai TabScopeEnum.Document
tagPrefix-merkinnästä löytyi virheellisiä tai puuttuvia määritteitä. Käyttäjän ohjausobjektissa on määritettävä myös tagName ja src. Mukautetussa ohjausobjektissa on määritettävä myös namespace ja valinnaisesti assembly.
Takaisinkutsuja ei tueta TemplateField-kohteessa, koska joitakin kohteita ei voi päivittää oikein takaisinkutsussa. Poista takaisinkutsut käytöstä kohteessa {0}.
Takaisinkutsun kohdetta {0} ei löydy, tai se ei toteuta ICallbackEventHandler-kohdetta.
Takaisinkutsupyyntö on virheellinen.
Tallennettu toimintosarja tai funktio {1} palautti tyypin {0}. ExecuteFunction tukee vain entiteettiobjektikokoelmia palauttavia tallennettuja toimintosarjoja ja funktioita.
Tallennettuja toimintosarjoja ei voi käyttää kyselyissä.
Tallennetulla toimintosarjalla tai funktiolla {0} ei ole paluutyyppiä. ExecuteFunction tukee vain paluutyypin sisältäviä tallennettuja toimintosarjoja ja funktioita.
Tallennetun toimintosarjan kutsu epäonnistui.
Tallennetun toimintosarjan parametrien päättelemisessä ilmeni virhe: {0}
Tallennuksen voi tehdä vain ArgBuilder- tai LocalBuilder-kohteesen. Saatiin: {0}.
Tallennus ei ole käytössä XmlDataSource-kohteessa {0}, kun määritettynä on XSL-muunnos, sisältö määritettiin Data-ominaisuuden avulla, sisältö ladattiin URL-osoitteesta tai käytettiin mukautettua näennäispolkupalvelua.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Romanian client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Romanian error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore