Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Suomi (Finnish) starting with s

+ a b c d e f g h i j k l m n o p q r S t u v w x y z ä

Saapumisaikaa ei ole määritetty tälle sanomalle. Tätä sanomaa ei luonut Receive-metodin kutsu.
Saapuva käytäntö sisältää asetuksia, joita tämä Windows CardSpace -versio ei tue. Lisätietoja on tapahtumalokissa.
Saapuva MSMQ-sanoma sisälsi virheellisiä tai odottamattomia .NET Message Framing -tietoja runko-osassaan. Sanomaa ei voida vastaanottaa. Varmista, että lähettäjä käyttää yhteensopivaa palvelusopimusta, jolla on oikea SessionMode-arvo.
Saapuva sanoma allekirjoitettiin käyttämällä tunnussanomaa, joka ei ollut sama kuin se, jolla runko salattiin. Tätä ei odotettu.
Saapuva sanoma sisältää SOAP-otsikon, joka liittyy WS-Addressing {0} -määritykseen, mutta HTTP-siirron määrityksessä on käytetty arvoa AddressingVersion.None. Tämän vuoksi sanoma poistetaan. Jos tätä ei haluta, päivitä HTTP-sidonta niin, että se tukee toista AddressingVersion-arvoa.
Saapuva tapahtuma ei voi olla järjestelemätön, koska lähde-MSDTC:n tapahtumanhallinta on poistanut käytöstä joko lähtevät tapahtumat tai WS-AtomicTransaction-protokollapalvelun.
Saapuvaa käytäntöä ei voitu vahvistaa. Lisätietoja on tapahtumalokissa.
Saapuvaa sanomaa, jossa on toiminto, ei voitu käsitellä, koska sen kohteena ei ole Request-Reply-toiminto, eikä siihen voida vastata, koska MessageId-ominaisuutta ei ole määritetty.
Saapuvalla binaarineuvottelulla on virheellinen ValueTypea-arvo {0}.
Saapuvan sanoman kirjekuoriversio ({0}) ei vastaa koodaajan versiota ({1}). Varmista, että sidonta määritetään käyttämällä odotettuja sanomia vastaavaa versiota.
Saapuvan sanoman sisältötyyppi on tuntematon tai sitä ei tueta. Sanomaa ei voida vastaanottaa. Varmista, että lähettäjä on määritetty käyttämään samaa sanomakoodausta kuin vastaanottaja.
Saapuvan sanoman tunnistustarkistus epäonnistui. Etäpäätepiste ei antanut DNS-käyttövaatimusta, joten DNS-identitettiä {0} ei voitu käyttää. Syynä voi olla DNS- tai CN-nimen puuttuminen etäpäätepisteen X.509-varmenteen DN-nimestä.
Saapuvan sanoman tunnistustarkistus epäonnistui. Etäpäätepisteen odotettu DNS-identiteetti oli {0}, mutta etäpäätepiste toimitti DNS-käyttövaatimuksen {1}. Jos kyseessä on laillinen etäpäätepiste, voit korjata ongelman määrittämällä DNS-identiteetin {1} eksplisiittisesti EndpointAddress-määrityksen Identity-ominaisuudeksi luotaessa kanavavälityspalvelinta.
Saapuvan vastaanottajan identiteettiä ei voitu vahvistaa. Lisätietoja on tapahtumalokissa.
Saapuvien sanomien enimmäissanomakoon kiintiö on ylitetty etäkanavassa. Lisätietoja on palvelinlokeissa.
Saavutettiin virran loppu.
SafeArray-alaraja ei ollut nolla. SafeArray-kohteita, joiden alaraja on muu kuin nolla, ei voi käyttää.
SafeArray-elementtien täytyy olla VARIANT-tyyppiä.
SafeHandle on virheellinen.
Saitti ei kelpaa.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my German client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those German error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore