Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Suomi (Finnish) starting with m

+ a b c d e f g h i j k l M n o p q r s t u v w x y z ä

Maa-asetuksen IETF-nimi {0} ei ole tunnistettu IETF-nimi.
Maa-asetuksen nimeä {0} ei tueta.
Maa-asetuksen nimeä {0} tai {1} ei tueta.
Maa-asetuksen tunnus {0} (0x{0:X4}) on neutraali. Asetuksesta ei voi selvittää aluetta.
Maa-asetuksen tunnusta {0} (0x{0:X4}) ei tueta.
Maa-asetus {0} on neutraali. Asetusta ei voi käyttää muotoilussa ja jäsentämisessä, joten sitä ei voi määrittää säikeen oletusarvoiseksi maa-asetukseksi.
Maa-asetusta {0} ei voi muuntaa CultureInfo-objektiksi tässä tietokoneessa.
Maatunnukseen ei ole liitetty aluetta (Maatunnus: 0x7F).
Mahdollinen I/O-ongelma havaittiin muistin kopioinnin aikana. I/O-paketin säikeet eivät ole oletusarvon mukaan suojattuja, ellei toisin ilmoiteta. Monisäikeisten sovellusten virran käsittelyssä on huolehdittava säikeiden suojauksesta. Suojaus voidaan toteuttaa esimerkiksi käyttämällä synkronoitujen TextReader- tai TextWriter-menetelmien suojattua pakettia. Näin tulee tehdä myös käsiteltäessä esimerkiksi StreamWriter- ja StreamReader-luokkia.
Mahdollinen I/O-ongelma havaittiin muistin kopioinnin aikana. I/O-paketin säikeet eivät ole oletusarvon mukaan suojattuja. Monisäikeisten sovellusten virran käsittelyssä on huolehdittava säikeiden suojauksesta. Suojaus voidaan aikaansaada esimerkiksi käyttämällä TextReader- tai TextWriter-synkronoitujen menetelmien suojattua liittymää. Näin tulee tehdä myös käsiteltäessä esimerkiksi StreamWriter- ja StreamReader-luokkia.
Mahdollinen I/O-ongelma havaittiin muistin kopioinnin aikana. I/O-paketin säikeet eivät ole oletusarvon mukaan suojattuja. Monisäikeisten sovellusten virran käsittelyssä on huolehdittava säikeiden suojauksesta. Suojaus voidaan aikaansaada esimerkiksi käyttämällä TextReader- tai TextWriter-synkronoitujen menetelmien suojattua liittymää. Näin tulee tehdä myös käsiteltäessä esimerkiksi StreamWriter- ja StreamReader-luokkia.
Mahdollinen SOAP-versioristiriita: Odottamaton kuoren nimiavaruus {0}. Odotettiin: {1}.
Mahdollinen suorituksenaikainen virhe taulukon {0} avaimissa ({2}): Sarakkeet ({1}) on yhdistetty EntitySet-kohteen {3} ominaisuuksiin ({4}) käsitteellisellä puolella. Nämä ominaisuudet eivät muodosta EntitySet-kohteen avainominaisuuksia ({5}).
Mahdollisesti vaarallinen {0} arvo on havaittu asiakkaasta ({1}).
MachineName-arvo {0} on virheellinen.
MachineName-arvoa ei asetettu.
Mainostietojen kentän {1} arvon {0} on oltava kelvollinen merkkijono, jotta {2} voi jäsentää sen.
MainWindow-kohdetta ei voi muuttaa selaimen isännöimässä sovelluksessa.
Malli sisältää avoimen hakasulkeen.
Mallia ei tueta.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Croatian client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Croatian error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore