Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Suomi (Finnish) starting with l

+ a b c d e f g h i j k L m n o p q r s t u v w x y z ä

Laajennettu ominaisuustietotyyppi ei kelpaa.
Laajennuksen sarjatoiminnon {0} rekisteröintiä ei voi poistaa, koska sitä ei ole rekisteröity.
Laajennuksentarjoaja {0} ei ole yhteensopiva tyypin {1} kanssa.
Laajennuksissa ei voi olla Identity-arvoa, jos sellainen annetaan konstruktoriargumenttina.
Laajennus {0} esti toimintoon {1} lähetetyn kutsun vastaamisen määrittämällä Reply-arvon null.
Laajennusfunktion {0} kutsuvirhe. Täydellinen virheen kuvaus löytyy kohdasta InnerException.
Laajennuskokoelmaa {0} ei löydy.
Laajennuskokoelmaa, joka liittyy tyypin {0} laajennukseen, ei löydy.
Laajennuskokoelmaan {1} ei ole rekisteröity laajennusta, jonka tyyppi on {0}.
Laajennuskokoelmassa on jo laajennus, jonka nimi on {0}. Laajennusten nimien täytyy olla yksilöllisiä.
Laajennuskokoelmassa on jo laajennus, jonka tyyppi on {0}. Laajennusten tyyppien täytyy olla yksilöllisiä.
Laajennuspalvelu {0} on jo laajennuksena. Toisen lisääminen aiheuttaa ominaisuuksien kopioita.
Laajuuden on oltava PropertyTabScope.Document tai PropertyTabScope.Component
Label-otsikkoon {1} liittyvää ohjausobjektia, jonka tunnus on {0}, ei löydy.
Ladattava tyyppi {0} on ristiriidassa aiemmin ladatun tyypin {1} kanssa, koska niillä on sama nimitila ja nimi.
Ladattavaa asiakirjaa ei löytynyt.
Ladattavia tietoja ei ole.
Lainausmerkki puuttuu arvosta {0}.
Laitteen salauksenpoistamisavain on virheellinen. Sen on oltava AutoGenerate tai pituudeltaan 16 (DES) tai 48 (3DES ja AES) heksadesimaalimerkkiä. Sen perässä voi olla ",IsolateApps". Taustakerroksen poikkeussanoma: {0}
Laitteen suurin tiedonsiirtonopeus on {0}.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore