Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Suomi (Finnish) starting with k

+ a b c d e f g h i j K l m n o p q r s t u v w x y z ä

Kahdeksantavuisella arvolla varustetun IntPtr- tai UIntPtr-kohteen sarjoitusta ei voi poistaa tietokoneessa, jossa on käytössä nelitavuinen sanakoko.
Kahden jakson elementtityypit eivät ole yhteensopivat
Kahden kelvollisen parametri=arvo-parin välissä on oltava erottimena puolipiste.
Kahden komplementti -muotoisen luvun pienintä arvoa ei voi muuttaa vastaluvuksi.
Kahden objektin välistä suhdetta ei voida määrittää, koska ne on liitetty eri ObjectContext-objekteihin.
Kahden taulukon osan vertaaminen epäonnistui.
Kahta samaa nimeä käyttävää toimintoa ei voi olla samassa sopimuksessa. Menetelmät {0} ja {1} tyypissä {2} ovat tämän säännön vastaisia. Voit muuttaa toisen toiminnon säännön muuttamalla menetelmän nimeä tai käyttämällä OperationContractAttribute-kohteen Name-ominaisuutta.
Kahta samannimistä toimintoa ei voida periä. Sopimusten {1} ja {2} toiminto {0} rikkoo tätä sääntöä. Voit muuttaa toisen toiminnon nimen muuttamalla metodin nimen tai käyttämällä OperationContractAttribute-määrityksen Name-ominaisuutta.
Kahta uutta nimitilaa, jotka ovat yhteensopivia saman vanhan nimitilan kanssa, ei voi luoda käyttämällä XmlnsCompatibility-määritettä. Nimitila {0} on jo merkitty yhteensopivaksi kohteen {1} kanssa.
Kahva ei kelpaa.
Kahva ei kelpaa.
Kahva ei tue asynkronisia toimintoja. FileStream-konstruktorin parametreja on ehkä muutettava ilmaisemaan, että kahva avattiin synkronisesti (eli että kahvaa ei avattu limitetyssä I/O-toiminnossa).
Kahva ei tue synkronisia toimintoja. FileStream-konstruktorin parametreja on ehkä muutettava ilmaisemaan, että kahva avattiin asynkronisesti (eli että kahva avattiin limitetyssä I/O-toiminnossa).
Kahva on virheellinen.
Kahvaa ei ole alustettu.
Kahvaa ei ole kiinnitetty.
Kahvakäsittelijän määrän yli- tai alivuoto.
Kahvan arvo ei kelpaa.
Kahvan arvo ei kelpaa.
Kahvan tyyppi ei kelpaa.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Slovak client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Slovak error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore