Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Suomi (Finnish) starting with i

+ a b c d e f g h I j k l m n o p q r s t u v w x y z ä

I/O-toiminto ei onnistu. Syy on luultavasti se, että tiedostosta tulisi liian pitkä tai että kahvaa ei ole avattu synkronisten I/O-toimintojen tukemista varten.
I/O-toiminto keskeytettiin säikeen sulkemisen tai sovelluksen pyynnön vuoksi.
I/O-virhe avattaessa tiedostoa {0}.
I/O-virhe havaittiin.
IAsyncResult, joka palautettiin Begin-toiminnosta, ja Callback-toimintoon siirretty IAsyncResult-arvo liittyvät eri objekteihin. Näiden on liityttävä samaan objektiin.
IAsyncResult-arvoa ei annettu, tai sen tyyppi on väärä.
IAsyncResult-objekti ei ole peräisin tämän tyypin vastaavasta async-menetelmästä.
IAsyncResult-objekti ei ole peräisin tämän tyypin vastaavasta asynkronisesta menetelmästä.
IAsyncResult-objekti ei ole peräisin tätä tyyppiä vastaavasta asynkronisesta menetelmästä, tai EndRead-kutsu esitettiin useita kertoja samaa IAsyncResult-objektia käyttäen.
IAsyncResult-objekti ei ole peräisin tätä tyyppiä vastaavasta asynkronisesta menetelmästä, tai EndWrite-kutsu esitettiin useita samaa IAsyncResult-objektia käyttäen.
IAsyncResult-objekti ei ollut peräisin tämän lajin vastaavasta async-menetelmästä.
IAsyncResult-parametrin täytyy olla sama parametri, jonka BeginCommit palautti.
IBindingList.AddNew-menetelmää ei tueta abstraktien tyyppien kokoelman sidonnan yhteydessä. Käytä sen sijaan IList.Add-menetelmää.
IBindingList-liittymän voi lajitella vain yhden ominaisuuden perusteella.
IComparer (tai sen käyttämä IComparable-menetelmä) ei palauttanut arvoa nolla, kun Array.Sort-menetelmä kutsui kohdetta x. CompareTo(x). x: {0} x:n tyyppi: {1} IComparer: {2}.
Icon-ominaisuuden ImageSource-objektin on oltava kuvaketiedosto.
ICrypto-liittymää ei voi luoda {0}-tunnuksesta allekirjoituksen tarkistamista varten.
ICrypto-toteutus {0} ei ole tuettu.
IDataSource, joka on DetailsView-kohteen {0} tietolähde, palautti null-näkymän. Tarkista, että DetailsView-kohteen DataMember-ominaisuuden arvo on kelvollinen.
IDataTransform-liittymän toteuttaminen edellyttää Transform-objektityyppiä.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore