Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Suomi (Finnish) starting with h

+ a b c d e f g H i j k l m n o p q r s t u v w x y z ä

Haaraa ei voi päivittää suorituksen aikana.
Hajautettuja tapahtumia ei sallita.
Hajautettujen salasanojen koodauksen purku ei onnistu.
Hajautuksen on oltava valmis, ennen kuin hajautusarvo voidaan noutaa.
Hajautusalgoritmilajia {0} ei voi vahvistaa.
Hajautusavainta ei voi muuttaa sen jälkeen, kun virtaan on kirjoitettu ensimmäisen kerran.
Hajautusnimeä ei voi muuttaa ensimmäisen virtaankirjoituksen jälkeen.
Hajautustaulukon kapasiteetin ylivuoto aiheutti negatiivisen arvon. Tarkista kuormitus, kapasiteetti ja taulukon nykyinen koko.
Hajautustaulukon lisäys epäonnistui. Kuormituskerroin oli liian suuri.
Hakemisto ei voi ilmoittaa ominaisuuksien määrää.
Hakemisto on vain luku -tyyppinen.
Hakemistoa {0} ei sallita, koska sovellus on esikäännetty.
Hakemistokontekstin kohteen on oltava Active Directory -tyyppinen toimialueen ohjauskone tai ADAM-esiintymä.
Hakemistokontekstissa määritetyn nimen täytyy olla Active Directory -puuryhmä.
Hakemistokontekstissa määritetyn nimen täytyy olla Active Directory -toimialue.
Hakemistokontekstissa määritetyn nimen täytyy olla Active Directory -tyyppisen toimialueen ohjauskoneen nimi.
Hakemistokontekstissa määritetyn nimen täytyy olla Active Directory -tyyppisen toimialueen ohjauskoneen tai ADAM-esiintymän nimi.
Hakemistokontekstissa määritetyn nimen täytyy olla Active Directory -tyyppisen toimialueen ohjauskoneen tai puuryhmän nimi.
Hakemistokontekstissa määritetyn nimen täytyy olla Active Directory -tyyppisen toimialueen ohjauskoneen tai toimialueen nimi.
Hakemistokontekstissa määritetyn nimen täytyy olla ADAM-esiintymä.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Chinese client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Chinese error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore