Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Suomi (Finnish) starting with f

+ a b c d e F g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ä

Facet {0} ei saa olla määritettynä tyypille {1}.
Facet {0} on määritettävä ominaisuuksille, joiden tyyppi on {1}.
FactoryGenerator-virhe. Palautuslajia ei ole määritetty oikein.
FamilyMap-kohdetta ei voi lisätä, koska Target-ominaisuutta ei ole asetettu.
FieldInfo ei vastaa kohteen tyyppiä.
FieldInfon on oltava RuntimeFieldInfo.
FileAccess-arvo ei kelpaa.
FileContent-kohteen palauttama virta ei tue etsimistä, joten FileBytes-kohdetta ei tueta.
FileContent-kohteen palauttama virta on pidempi kuin Int32.MaxValue. FileBytes tukee vain virtoja, joiden pituus on enintään Int32.MaxValue.
FileMode-arvo ei kelpaa.
FileMode-arvo ei ole tuettu.
FileShare.Delete ei ole tuettu Windows Me/98/95 -käyttöjärjestelmissä.
FileShare-arvo ei kelpaa.
FileShare-arvo ei ole tuettu.
FileStream ei avaa Win32-laitteita, kuten levyn osioita ja nauha-asemia. Vältä merkkijonon "\\.\" käyttämistä polussa.
FileStream-toiminnolla yritettiin avata laitetta, joka ei ole tiedosto. Jos toiminto edellyttää esimerkiksi laitteiden "com1:" tai "lpt1:" tukea, kutsu CreateFile-komentoa ja käytä FileStream-konstruktoreja, jotka hyväksyvät käyttöjärjestelmän kahvan IntPtr-määritteeksi.
FileSystemRights ei ole tuettu Windows Me/98/95 -käyttöjärjestelmissä. Käytä konstruktoria, joka tukee FileAccess-toimintoa.
FindNearestItem-toimintoa tuetaan vain, kun ListView-näkymänä on SMALLICON- tai LARGEICON-näkymä.
FirstDisplayedScrollingColumnIndex-ominaisuutta ei voi määrittää lukitulle sarakkeelle.
FirstDisplayedScrollingColumnIndex-ominaisuutta ei voi määrittää näkymättömälle sarakkeelle.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore